הדו”ח השנתי של מרכז שמעון ויזנטל העוסק בהרשעת פושעי מלחמה נאצים ברחבי העולם מגלה עלייה דרמטית במספר החקירות החדשות; מבקר בחריפות את אוקראינה ומדינות אחרות על כישלונן בהבאת פושעים נאצים לדין; משבח את ארה”ב על המשך הצלחותיה בשנה האחרונה

הדו”ח השנתי החמישי של מרכז שמעון ויזנטל על מצב החקירות וההרשעות של פושעי מלחמה נאצים ברחבי העולם (המתייחס לתקופה שבין 1 באפריל 2004 ל-31 במרץ 2005) מורה על ההצלחה הנמשכת של ארה”ב בהעמדה לדין של פושעי שואה במהלך השנה האחרונה ועל הפוטנציאל המפתיע להרשעות נוספות עם פתיחת 659 חקירות חדשות באחת-עשרה ארצות בשנים-עשר החודשים האחרונים (עלייה של 97% מהשנה שעברה) כך שמספר המקרים הנחקרים עתה(ב-15 מדינות) מגיע ל-1,218 (עליה של 30% ביחס התקופה המקבילה אשתקד).

הדו”ח מציין לרעה את אוקראינה כמדינה שלא פעלה כלל בשנים האחרונות כדי להביא פושעים נאצים לדין ומבקר את קרואטיה ואוסטריה שנכשלו עד כה בהעמדה לדין של הפושע הנאצי מיליבוי אשנר, מפקד משטרת פוז’גה בתקופת השואה, שהיה אחראי לרדיפתם וגירושם למוות של מאות יהודים, צוענים וסרבים ושברח לקלגנפורט, אוסטריה לאחר חשיפתו ביוני אשתקד על-ידי מרכז שמעון ויזנטל במסגרת “מבצע: הזדמנות אחרונה.” הדו”ח משבח את פעילות “המשרד לחקירות מיוחדות” במשרד המשפטים האמריקני שהוא המוצלח ביותר בעולם בתחום זה, ומדרג את מאמצי עשרות המדינות בהן בוצעו פשעי מלחמה או שקיבלו לתחומן פושעים אחרי מלחמה העולם השנייה מ- A (הגבוה ביותר) עד F .

מחבר הדו”ח, מנהל מרכז ויזנטל בישראל דר’ אפרים זורוף, שמרכז את המחקר של המרכז על פושעים נאצים בעולם, הדגיש שהמספרים בדו”ח מצביעים בברור שניתן עדיין להשיג דין צדק כנגד פושעים נאצים. “מאז ינואר 2001 הורשעו 32 פושעים נאצים, הוגשו 35 כתבי-אישום חדשים ונפתחו מאות חקירות חדשות. למרות ההנחה הרווחת שכבר מאוחר מדי להעמיד פושעים נאצים לדין, המספרים מוכיחים אחרת, וברור שבשנים הקרובות יובאו לדין עוד מקרים לא מעטים. קיימת הנחה שגילם המבוגר של הפושעים מונע את הבאתם לדין, אך המכשול העיקרי הוא חוסר רצון פוליטי בצרוף הדעה השגויה שכבר בלתי אפשרי בשלב זה לאתר, לזהות, ולהרשיע פושעים אלה. ההצלחה שהושגה על ידי גורמים מסורים לעניין, ובייחוד “המשרד לחקירות מיוחדות” בארה”ב, צריכה להוכיח לממשלות בכל העולם שעליהן להשקיע מאמץ גדול יותר כשעוד ניתן.”

זורוף מסביר שמטרת הדו”ח למקד את תשומת לב הציבור בנושא זה וכך “לעודד את הממשלות הנוגעות בדבר להגביר את מאמציהן ולהבטיח שפושעים רבים ככל האפשר שטרם הורשעו ישלמו על פשעיהם. “במובן זה, אנו מבקשים להדגיש את התוצאות הטובות שהושגו בארה”ב, ומולן את הכישלון של ארצות כאוקראינה, שיש בה חשודים פוטנציאלים רבים אך לא נקטה באמצעים הדרושים כדי להביאן לדין, וכן שבדיה ונורבגיה שמסרבות באופן עקרוני לחקור וכמובן לשפוט (בשל חוקי התיישנות), ואחרות שבחרו להתעלם מהנושא (סוריה) או נכשלו בהתמודדות עם העניין בשל חוסר רצון פוליטי (כגון אסטוניה ומדינות אחרות).”

Leave a Reply