מרכז ויזנטל: גרירת-הרגלים של אוסטריה בהעמדה לדין של ארנה וואליש, שהייתה זקיפה במחנה מאיידנק, אפשר לה בסופו של דבר לחמוק מהצדק למרות שהתיק בעניינה נפתח לאחרונה שנית

והתגוררה בוינה עד לשבת האחרונה, הצליחה לחמוק מהעמדה לדין בגין פשעיה בתקופת השואה עקב מותה בבית חולים בבירה האוסטרית. בהודעה שהוציא דר' אפרים זורוף, צייד הנאצים ומנהל מרכז ויזנטל בישראל…

0 Comments