מרכז ויזנטל מברך את פרופ. דב לוין, פרטיזן שלחם נגד הנאצים, על השבת עיטור צבאי לנשיא ליטא; המרכז קורא למקבלי עיטור נוספים ללכת בעקבותיו

ירושלים – מרכז שמעון ויזנטל בירך היום את פרופ. דב לוין שהחזיר לנשיא ליטא ואלדאס אדאמקוס את אות הכבוד הצבאי שהוענק לו בשנת 1993 על ידי נשיא ליטא דאז, אלגירדאס בראזאוסקאס על מעשיו כפרטיזן שלחם בנאצים, במחאה על החלטת התובע המיוחד הליטאי לחקור את חברו לנשק, הפרטיזן דר’ יצחק ארד על השתתפות בפשעי מלחמה.
דר’ אפרים זורוף, מנהל מרכז ויזנטל בישראל וצייד-הנאצים הראשי של המרכז שיבח היום בירושלים את פרופ. לוין על ש”התייצב בתוקף נגד ניסיונות מערכת המשפט הליטאית להפוך את מאבק הפרטיזנים הסובייטיים נגד הנאצים ומשתפי הפעולה הליטאים ללא לגיטימי. זהו נסיון נוסף לגמד את השתתפותם הפעילה של ליטאים רבים ברצח יהודים במהלך השואה,” אמר זורוף, שקרא למקבלי עיטור כבוד נוספים ללכת בעקבות פרופ. לוין.

פרופ. לוין הסביר במכתב לנשיא אדאמקוס מדוע החליט לנקוט בצעד תקדימי זה:

“כחבר לנשק של דר’ ארד וכמי שעקב מקרוב אחר מאמצי החברה הליטאית לטשטש את אשמת המעורבות העמוקה של ליטאים בפשעי הנאצים, אני רוצה למחות בכל תוקף נגד הדרישה המתועבת בעליל להסגיר את הגיבור היהודי הזה לליטא כדי לעמוד לדין. מתוך תחושת סולידריות עם דר’ ארד ותעוב וכעס עמוקים כלפי צעד מכוער זה, שמנסה לשלול את הלגיטימיות מהמאבק האמיץ שלי ושל חבריי לנשק נגד הפולשים הנאצים ועוזריהם הליטאים, אני מחזיר בזאת את אות הכבוד שאיבד את ערכו בשל צעדיה האחרונים של ליטא שהוזכרו לעיל.

“בהקשר זה, איני יכול להימנע מלהזכיר את זעזועי וזעמי על הפגנת מאות הניאו-נאצים שהתקיימה לאחרונה, בה הם צעדו במצח נחושה ברחובות הראשיים של וילנה האהובה שלנו, וקראו קריאות אנטישמיות כגון “יהודים החוצה” בעודם מאובטחים על ידי המשטרה המקומית, שלא התערבה למרות גילויי השיסוי הצעקניים נגד יהודים ורוסים. נראה שאין זה מקרה שהפגנה אנטישמית נוראה זו התאפשרה זמן קצר לאחר דרישת שלטונות ליטא מישראל להסגיר את חברנו יצחק ארד.”

למידע נוסף נא להתקשר לטל. 972-50-7214156
www.operationlastchance.org
www.wiesenthal.com

Leave a Reply