מרכז ויזנטל מברך את פרופ. דב לוין, פרטיזן שלחם נגד הנאצים, על השבת עיטור צבאי לנשיא ליטא; המרכז קורא למקבלי עיטור נוספים ללכת בעקבותיו

ירושלים - מרכז שמעון ויזנטל בירך היום את פרופ. דב לוין שהחזיר לנשיא ליטא ואלדאס אדאמקוס את אות הכבוד הצבאי שהוענק לו בשנת 1993 על ידי נשיא ליטא דאז, אלגירדאס…

0 Comments

מרכז ויזנטל: גרירת-הרגלים של אוסטריה בהעמדה לדין של ארנה וואליש, שהייתה זקיפה במחנה מאיידנק, אפשר לה בסופו של דבר לחמוק מהצדק למרות שהתיק בעניינה נפתח לאחרונה שנית

והתגוררה בוינה עד לשבת האחרונה, הצליחה לחמוק מהעמדה לדין בגין פשעיה בתקופת השואה עקב מותה בבית חולים בבירה האוסטרית. בהודעה שהוציא דר' אפרים זורוף, צייד הנאצים ומנהל מרכז ויזנטל בישראל…

0 Comments