מרכז ויזנטל מקבל בברכה את הרשעתו היום של אוסקר גרונינג וקורא לשלטונות גרמניה להחיש את החקירותנגד מי ששרתו במחנות המוות ובעוצבות המבצע (איינזצגרופן)

מרכז ויזנטל קיבל בברכה היום את הרשעתו בגרמניה של אוסקר גרונינג, מי ששרת מספר שנים במחנה המוות אושוויץ-בירקנאו. בהודעה שנמסרה היום ע"י צייד הנאצים הראשי שלה, ומנהל המשרד בישראל דר…

0 Comments