מרכז ויזנטל מקבל בברכה את הרשעתו היום של אוסקר גרונינג וקורא לשלטונות גרמניה להחיש את החקירותנגד מי ששרתו במחנות המוות ובעוצבות המבצע (איינזצגרופן)

מרכז ויזנטל קיבל בברכה היום את הרשעתו בגרמניה של אוסקר גרונינג, מי ששרת מספר שנים במחנה המוות אושוויץ-בירקנאו. בהודעה שנמסרה היום ע”י צייד הנאצים הראשי שלה, ומנהל המשרד בישראל דר אפרים זורוף, המרכז הדגיש את חשיבותו של ההרשעה וגזר הדין של ארבע שנות מאסר והביע תקוה שיהיה מאמץ להחיש את אותן חקירות המתנהלות כעת בגרמניה נגד פושעים נאצים נוספים.

לדבריו של זורוף:

“אנו מקווים שהרשעתו המוצדקת של מי שהיה אחראי לגנבת כספם של היהודים שגורשו לאושוויץ והעברת כספים אלו לברלין לשימוש של המשטר הנאצי תסלול את הדרך להרשעתם של פושעים נאצים נוספים. ברור לכולנו שחלון ההזדמנויות להעמדתם לדין של פושעי השואה תיסגר בקרוב ולכן חשוב במיוחד ששלטונות גרמניה יחישו את התהליכים הנחוצים להעמדתם לדין של פושעים נוספים כל עוד ניתן להעמידם לדין.”

לפרטים נוספים:

דר. אפרים זורוף: 972-50-7214156
Twitter: @EZuroff
www.operationlastchance.org
www.wiesenthal.com

Leave a Reply