25.01.2013 haaretz.co.il
עלייה בהרשעות של פושעי מלחמה נאצים ברחבי העולם ב-2012
עופר אדרת

בשנה החולפת הורשעו עשרה פושעי מלחמה נאצים ברחבי העולם, לעומת שניים בלבד שהורשעו בשנה שלפני כן - כך עולה מדו"ח הסיכום השנתי שפרסם אתמול (חמישי) מרכז שמעון ויזנטל. המרכז עוקב אחר הטיפול של מדינות העולם בפושעים נאצים שחיים בתחומן. הדו"ח, שחובר בידי צייד הנאצים ד"ר אפרים זורוף, מתייחס לתקופה שבין 1 באפריל 2011 ל-31 במארס 2012. הוא פורסם אתמול לקראת יום השואה הבינלאומי שיצוין ביום ראשון ברחבי העולם.

לפי הדו"ח, בתקופה הנסקרת הורשעו תשעה פושעים נאצים באיטליה ואחד בגרמניה. בכך, עלה מספר הנאצים שהורשעו ברחבי העולם מאז שנת 2001 ל-99. ההרשעות מאז 2001 ניתנו על ידי בתי משפט בשבע מדינות. רובן – 45 במספר – באיטליה. אחריה ברשימה: ארה"ב עם 39 הרשעות.

ב-2012 הוגשו כתבי אישום נגד שישה חשודים בפשעי מלחמה נאצים: חמישה באיטליה ואחד בספרד. לצד זאת, נפתחו חקירות נגד 63 חשודים. 45 מהם בגרמניה, תשעה באוסטריה, שישה בארה"ב והיתר בארגנטינה, הונגריה, איטליה וקנדה.

נכון ל-2012, לפחות 1,138 חקירות מתנהלות בעשר מדינות נגד חשודים בפשעים נאצים. רובן – 528 במספר – בגרמניה. אחריה ברשימה פולין (458 חקירות) וארה"ב (74 חקירות).

בדו"ח מצוינות לשבח שלוש מדינות על פעילותן נגד פושעים נאצים: גרמניה, איטליה וארה"ב. שלושתן סווגו בדו"ח בקטגוריה הגבוהה ביותר. ביחס לגרמניה מזכיר ד"ר זורוף את העובדה שב-2001 היא העמידה לדין והרשיעה את ג'ון דמיאניוק בסיוע לרצח המוני במחנה ההשמדה סוביבור. לצד זאת, הוא ציין לחיוב את העובדה שבגרמניה פועל משרד פדרלי מיוחד לאיתור פושעים נאצים. “גרמניה יכלה בקלות להתעלם מהתיק של דמיאניוק. הוא לא היה גרמני ולא ביצע את פשעיו בגרמניה, אך התביעה במינכן פעלה להעמדתו לדין עד להחלטה התקדימית", כותב זורוף, בהתייחסו להרשעתו של דמיאניוק חרף העובדה שלא אותרו עדויות של אנשים שראו אותו מבצע את הפשעים שיוחסו לו.

מנגד, מדינות אחרות קיבלו ציון "נכשל" במאמציהן להרשעת נאצים. ברשימה נמצאות סוריה, נורבגיה, שבדיה, אוסטרליה, אוסטריה, קנדה, אסטוניה, הונגריה, לטביה, ליטא ואוקראינה. ביחס לאוסטריה כותב ד"ר זורוף כי על אף שהוקם שם צוות ייעודי לאיתור פושעים נאצים, לא נרשמו שם תוצאות חיוביות כלשהן. “חרף העובדה שיש מספר גבוה של חשודים, אוסטריה לא הרשיעה אף אדם בפשעים שביצע נגד יהודים בתקופת השואה במשך יותר משלושה עשורים", כותב זורוף.

ביחס לפולין איתר הדו"ח מגמה מעורבת. מצד אחד, מתנהלות בה בימים אלה 458 חקירות נגד פושעים נאצים – ובכך היא המדינה השנייה בדירוג שסופר את מספר החקירות שמתנהלות במדינות השונות נגד פושעים נאצים. מצד שני, עם זאת, “התוצאות המעשיות שהתקבלו בעשור האחרון מאכזבות", לדברי ד"ר זורוף. רק הרשעה אחת וכתב אישום אחד התקבלו בבתי המשפט של פולין נגד פושעים נאצים. בשל כך, היא סווגה כמדינה שבה ההצלחה בהרשעת פושעים נאצים היא "מינימלית" ושבה נדרשים "בדחיפות" צעדים נוספים.

haaretz.co.il