20 Nov 2013 vg.no
Vil starte ny nazijakt i Norge
Av Jørn Pettersen

Verdens fremste nazijeger har på ny kastet sine øyne på Norge og norske naziforbrytere.

Men dette er en kamp mot klokken. Tiden er i ferd med å renne ut for oss, sier Efraim Zuroff som er direktør ved det kjente Simon Wiesenthal-senteret i Jerusalem til VG.

Han har blinket seg ut tre grupper krigsforbrytere som han mener det kan være grunn til å jakte på fortsatt:

Mange dømt

Det dreier seg om soldater fra SS-Divisjon Wiking som blant annet var med å massakrere jøder på Østfronten for 70 år siden, soldater som tjenestegjorde ved Hirdvaktbataljonen i Nord-Norge og som utsatte serbiske krigsfanger for grusomme overgrep, samt nordmenn som deltok i arrestasjonene av jøder under krigen.

Mange av dem ble dømt, men ikke for det de egentlig gjorde, mener Efraim Zuroff.

Vil ha møte med regjeringen

- Norge er et av to land i hele verden hvor lovgivningen i utgangspunktet ikke åpner for å straffeforfølge disse krigsforbryterne nå. Jeg har derfor bedt om et møte med det norske Justisdepartementet for å finne ut om det er noe som kan gjøres, forsetter Zuroff.

- Simon Wiesenthal-senteret har henvendt seg til Justis- og Beredskapsdepartementet og bedt om et møte i forbindelse med informasjon som kommer frem i NRK Brennpunkt og boken til Eirik Veum. Jeg har gitt uttrykk for at jeg gjerne møter representanter for Wiesenthal-senteret for å høre hva de har å si, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen til VG.

Reagerte sterkt på TV-program og ny bok

Når dette møtet kan finne sted er litt usikkert. Opprinnelig skulle det vært i dag, men på grunn av en misforståelse i Justisdepartementet fikk ikke Zuroff beskjed om det. Onsdag opplyser senior kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange i Justisdepartementet, at Zuroff ikke har anledning til Norge før om tre til fire måneder.

Kirken påtent

Zuroff legger ikke skjul på at han reagerte sterkt på Brennpunkt-dokumentaren hvor den tidligere SS-Divisjon Wiking-soldaten Olav Tuff fortalte om hvordan kvinner, barn og unge ble drevet inn i en kirke.

Deretter ble kirken påtent og anslagsvis 200-300 mennesker omkom. De som forsøkte å rømme, ble meiet ned.

Beundrer norsk forfatter

Zuroff er også full av beundring overfor det arbeidet Eirik Veum har gjort med sine bøker «Nådeløse nordmenn» hvor han navngir flere tusen nordmenn som gikk nazistenes ærend under krigen.

- Dersom det ikke er mulig å straffeforfølge dem, er det i hvert fall ekstremt viktig at navnene blir offentlige og verden får vite hvem som har gjort hva. Derfor er det så viktig det arbeidet Eirik Veum har gjort, sier Zuroff.

- Uforsvarlig å ikke navngi

Selv påpeker Veum at det ville vært uforsvarlig av ham ikke å navngi hvem som gjorde hva under krigen.

- Det var for eksempel 72 Hirdmenn som deltok i disse aktuelle arrestasjonene av jødene, mens det var 28.000 i Hirden som ikke deltok. Ved å ikke navngi, ville jeg kastet mistanken på alle disse, sier Eirik Veum til VG.

Lovet dusør

I sommer gjennomførte Simon Wiesenthal-senteret en storstilt kampanje i flere av Tysklands største byer. Målet var å spore opp og straffeforfølge de siste gjenlevende naziforbryterne etter krigen.

Tusenvis av plakater, som viste et sort-hvitt-bilde av inngangen til konsentrasjonsleiren Auschwitz-Birkenau og et eget hotline-nummer, ble hengt opp blant annet i Berlin, Hamburg og Köln.

Under tittelen «Sent. Men ikke for sent!» lovet nazijegerne ut dusører på opptil 25.000 euro (nesten 200.000 kroner) for opplysninger som fører til at de gamle naziforbryterne blir pågrepet og stilt for retten.

Den tysk-israelske historieprofessoren Michael Wolffsohn, som er en av Tysklands mest fremtredende jødiske samfunnsdebattanter, var sterkt kritisk til at det ble utlovet dusør for å ta de siste naziforbryterne.

Aksjonen en farse

- Aksjonen fører overhodet ikke til noen ting, utenom å føre til medlidenhet for krigsforbrytere som ikke fortjener det, sa Wolffsohn til tysk radio.

Den tysk-jødiske kommentatoren Henryk M. Broder karakteriserte aksjonen som «en farse» i en artikkel i Die Welt:

- Hva om man heller tilbyr en liten belønning, la oss si opp til 25.000 euro, for «verdifull informasjon» som kan bidra til pågripelsen av krigsforbrytere som massakrerer sin egen befolkning i dag?

Fikk 5000 nazitips

En lignende kampanje pågikk også mellom 2002 og 2005. Den jødiske organisasjonen fikk inn 5000 tips fra mennesker i Tyskland, Østerrike og Øst-Europa. Takket være disse ble 655 mistenkte identifisert, mens i 103 tilfeller ble informasjon overlevert til lokale justismyndigheter. I åtte tilfeller resulterte tipsene til strafferettslige tiltak ble satt i verk. Av disse er det rettssaken mot John Demjanjuk som har fått mest oppmerksomhet.
(VG - 12:37 20.11.2013)

Innholdet i utskriften er vernet etter åndsverklovens regler. Utskriften er kun til privat bruk og kan ikke benyttes på annen måte. Kopiering eller spredning av innholdet krever avtale med rettighetshaver eller Kopinor.

vg.no