03.12.2014 16:43 vg.no
Oppretter hotline for nazi-tips ... og slik utbetales dusøren på over 200.000
Jon H. Rydne

Nå avslører nazijeger Efraim Zuroff telefonnummeret du må ringe, hvis du sitter inne med verdifull informasjon om nazikrigsforbrytere.

I går skrev VG at direktøren for Simon Wiesenthal-senteret i Jerusalem, dr. Efraim Zuroff,  er i Norge for å dra i gang et forskningsprosjekt for å avdekke norske krigsforbryterer fra annen verdenskrig

Arbeidet vil bli ledet av Bernt Rougthvedt, som er norsk historiker og forfatter med norske frontkjempere som spesiale. Han vil ta imot tips og evaluere dem for Wiesenthal-senteret. 

Slik er dusøren fordelt

LOVER KAN FORANDRES: – Lover kan i helt spesielle tilfeller gis tilbakevirkende kraft. Norsk rettsvesen gjorde jo dette selv i landssvikoppgjøret etter krigen, da NS-medlemskap ble kriminalisert, sier Efraim Zuroff, direktør ved Simon Wiesenthal-senteret.

Foto: Frode Hansen, VG

På en pressekonferanse i dag forklarte Zuroff også hvordan den utlovde dusøren på 25 000 Euro vil bli utbetalt, når et resultatbringende tips kommer inn:

 – 5000 Euro vil bli betalt til tipser når en person blir tiltalt i retten. Ytterligere 5000 betales når krigsforbryteren blir dømt. Så utbetaler vi 100 Euro for hver dag personen soner, opp til 150 dager. Til sammen utgjør dette altså 25 000 Euro, forklarer Zuroff. 

Tilbakevirkende kraft

I går uttalte embetsleder Jan Glent ved Det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet, som har ansvaret for å etterforske og straffeforfølge krigsforbrytelser, til VG at norske statsborgere i Norge aldri vil kunne straffeforfølges for krigsforbrytelser begått under annen verdenskrig.

– Heller ikke en lovendring vil kunne endre dette, fordi det er grunnlovsstridig å gi nye lover tilbakevirkende kraft, sa Glent.

  – Gjør ikke dette dusøren meningsløs, Zuroff?

 – Slett ikke. Lover kan, og må, i helt spesielle tilfeller gis tilbakevirkende kraft. Norsk rettsvesen gjorde jo dette selv i landssvikoppgjøret etter krigen, da medlemskap i Quislings parti Nasjonal Samling ble kriminalisert, sier Zuroff.

 – Hele Nürnbergprosessen etter krigen, da naziforbryterne ble stilt for retten, var fundert på nyskapte lover om forbrytelser mot menneskeheten. Pr. definisjon måtte de gis tilbakevirkende kraft, påpker nazijegeren overfor VG.

vg.no