Operation: Last Chance.ARTICLES
 
 
 
28. nov. 2016 KL. 21.15 politiken.dk
Nazijæger klager over dansk nej til at retsforfølge frikorps-soldater
Søren Astrup

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet vil ikke rejse sag mod en dansk vagt fra en af tyskernes dødslejre i Hviderusland.

Den afvisning bør Rigsadvokaten ændre på. Det mener det internationale Simon Wiesenthal Center, der kæmper for at få stillet de gamle nazikrigsforbrydere fra Anden Verdenskrig for retten. Centrets leder, Efraim Zuroff, har klaget over beslutningen fra SØIK til landets øverste anklager i håb om, at der kan blive rejst sag mod et par danske vagter, der arbejdede som vagter i Bobruisk-lejren.

Den ene tilsluttede sig frivilligt det nazistiske Frikorps Danmark for at deltage i tyskernes krig mod landets naboer. Det førte ham til en af de berygtede lejre, hvor tyskernes massedrab på jøder og andre ofre var sat i system. Fanger blev sat til hårdt arbejde i bidende kuldegrader, indtil de var ved at bukke under, hvorefter de blev slået ihjel af tyskerne eller deres håndlangere.

Begge de mænd, som Wiesenthalcenterets leder nu beder Rigsadvokaten rejse sag mod, har nægtet, at de deltog i drabene på fanger i dødslejren, men erkendt, at de gjorde tjeneste på stedet.

Bog kastede lys over frikorpsfolkenes forbrydelser

Deres deltagelse i den nazistiske arbejdslejr kom frem i kølvandet på to historikeres bog om de danske frikorpsmænds deltagelse i de tyske krigsforbrydelser, 'En skole i vold'. Chefanklager Steen Bechman Jacobsen fra SØIK meddelte imidlertid i begyndelsen af november, at der ikke ville blive rejst sag mod den nu 91-årige mand.

Der er ikke fundet beviser for, at han begik eller medvirkede til drab under sin tjeneste i lejren fra efteråret 1942 til foråret 1943, mener han.

Men det er en beslutning, Efraim Zuroff bestrider. Der er adskillige grunde til at rejse en sag mod de gamle nazikrigsforbrydere, mener han: »Vi vil fremlægge dem for Rigsadvokaten, når han har haft tid til at se på vor anke«.

Den i dag 91-årige tidligere frikorpsmand har - ifald nazijægerne har ret - overtrådt straffelovens bestemmelser om landsskadelig virksomhed og forræderi. De forældres ikke.

Centeret har tidligere opfordret den daværende justitsminister Mette Frederiksen (S) til at sikre, at gamle forbrydere fra den tyske side ikke får lov at gå fri: »»Det er vigtigt at holde sig for øje, at den tid, der er gået, ingenlunde mindsker den skyld, gerningsmændene til jødeudryddelserne har og at alderdom ikke burde beskytte dem«.

politiken.dk