Operation: Last Chance.ARTICLES
 
 
 
05.09.17 ynet.co.il
חשיפה: המצוד אחרי מלאך המוות מאושוויץ
רונן ברגמן

במשך עשרות שנים ניהל המוסד מרדף חשאי אחרי ד"ר יוזף מנגלה, הרופא הנאצי הידוע לשמצה - בתיק עב כרס השמור בארכיון הארגון מתוארת שורה ארוכה של מבצעים נועזים, פריצות, האזנות, מעקבים, ניסיונות מתוחכמים להשיג מידע - ומפגש אחד בברזיל, פנים מול פנים. ביום שישי ב"ידיעות אחרונות": תיק מֶלְצֶר נפתח לראשונה - המוסד בעקבות ד"ר מנגלה

עמוק בארכיון החשאי של המוסד, תחת מידור ושמירה קפדניים, שמור החל מסוף שנות ה־50 תיק עב כרס, עמוס מסמכים, דו"חות, צילומים ומפות. גם במוסד עצמו רק מעטים יודעים מה מסתתר תחת שם הקוד "תיק מֶלְצֶר": תיאור מפורט של אחד מהמרדפים הארוכים, המורכבים והטעונים ביותר שניהל המוסד בהיסטוריה שלו - המצוד אחרי ד"ר יוזף מנגלה, "מלאך המוות מאושוויץ". ביום שישי הקרוב, בגיליון הכפול והחגיגי של "7 ימים" - "תיק מלצר" ייחשף לראשונה.

"ר יוזף מנגלה, שמונה ב־1943 לרופא הראשי של אושוויץ־בירקנאו, היה אחראי לסלקציות במחנה ההשמדה ושילח בהינף ידו מאות אלפי יהודים לתאי הגזים. במקביל ניהל ניסויים "רפואיים" מזוויעים באסירים. בסיום המלחמה הצליח מנגלה להימלט, ובסופו של דבר מצא מסתור בדרום אמריקה. אחרי לכידת אדולף אייכמן נחשב מנגלה בעיני ישראל, ובעיני רבים בעולם כולו, לפושע הנאצי מס' 1 - ועל המוסד הוטל ללכוד אותו, "ואם לא תהיה אפשרות - להורגו". ואכן, "תיק מלצר" מתאר שורה ארוכה של מבצעים נועזים, פריצות, האזנות, ניסיונות להדביק מאהב לאשתו של מנגלה, מרטה - ואפילו תוכנית לחטוף את בנו בן ה־12 של אחד מאנשי הקשר למנגלה ("מובילים" בעגת המוסד), כדי שאולי יגלה היכן הרופא מאושוויץ.

 

באחד המבצעים האלו, כך מתברר, הגיע המוסד קרוב - אפילו קרוב מאוד - למנגלה. זה היה ב־1962: מידע שהגיע מנאצי לשעבר שגויס כסוכן הצביע על חווה מבודדת, דרומית לסאו־פאולו, ברזיל, כמקום מחבואו של מנגלה. צוות לוחמים, ביניהם צבי אהרוני וצבי מלחין - שניהם בוגרי המבצע לחטיפת אייכמן - הגיע למקום. ב־23 ביולי 1962, כשהוא בסיור בדרך עפר ליד החווה, ראה מולו אהרוני אדם שמלווה בכמה גברים — ונראה בדיוק כמו מנגלה. על פי הסיפור שעובר מדור לדור במוסד (אין לו אסמכתה בחומרים הכתובים), לחש מלחין למראה מנגלה ביידיש: "דוס איז ער! מיר האבן אים געפווען, דעם קליינע דרעק" ("זה הוא! מצאנו אותו, את החרא הקטן"). במברק בהול שנשלח לארץ ושמור בתיק מלצר נכתב: "צבי ראה בחוות גרהרד אדם המתאים בצורתו, בגובהו, בגילו ובלבושו להיות מנגלה". אלא שהאישור לפעול לא הגיע - וההזדמנות הוחמצה.

 

ב־1983, כך מגלה "תיק מלצר", יצא המוסד לעוד אחד מהמבצעים הרבים במרדף אחרי מנגלה, והיעד היה בנו רולף שהתגורר במערב ברלין. התוכנית הייתה להאזין לו ביום ההולדת המשותף לשניהם.

אחר כך גם ניסו להצמיד לרולף סוכנת מוסד, שעל פי תיק מלצר הייתה "מושכת, אינטליגנטית ומסוגלת לשחק את התפקיד של מזכירה פרטית", בתקווה שרולף יזמין אותה לדייט. אבל באותה עת מנגלה כבר היה מת ארבע שנים. ישראל מעולם לא סגרה חשבון עם המבוקש הנאצי מס' 1.

 

הסיפור המלא על המרדף של המוסד אחרי ד"ר מנגלה - השבוע ב"ידיעות אחרונות" בגיליון החגיגי הכפול של "7 ימים"

ynet.co.il