25. jul 2016. 14:05 novosti.rs
Uz Stepinca oslobođen i ustaški pukovnik

Poništenjem suđenja nadbiskupu iz NDH automatski rehabilitovan i Erih Lisak. Pavelićeva desna ruka i čovek od poverenja bio je 1946. osuđen na smrt.

PONIŠTENjEM suđenja nadbiskupu Alojziju Stepincu automatski je poništena i presuda ustaškom pukovniku Erihu Lisaku, kojem je suđeno zajedno sa Stepincem. Lisak je bio Pavelićeva desna ruka, koji je u njega imao neograničeno poverenje, pa mu je prepustio i organizaciju dolaska supruge Mare Pavelić iz Firence u Zagreb.

Zajedno sa Pavelićem Lisak je bio i u poseti Hitleru, a lično je odgovoran za progone i smrt hiljada Srba i Jevreja već 1941. godine. Tada je bio poverenik za javni red i bezbednost u ustaškoj takozvanoj NDH, a kasnije na visokim funkcijama u ustaškom Ravnateljstvu za javni red i bezbednost. Oterao je u logore brojne ljude, bio je i državni sekretar MUP-a, a sve vreme trajanja marionetske NDH bio je u stalnom kontaktu sa Pavelićem. Na sudskom procesu, koji je vođen zajedno sa Stepinčevim, Erih Lisak je osuđen na smrt.

Za vreme suđenja u Zagrebu Lisak je govorio da je mnogo puta kontaktirao sa Stepincem, “koji je često dolazio do Poglavnika”. “Imao sam dužnost da ga najavim, a te su posete bile na traženje Stepinca. Isto tako Stepinac je pozivan na audijencije kod Pavelića”, posvedočio je Lisak na suđenju.

Odluku zagrebačkog županijskog suda o poništenju presude Stepincu Efraim Zurof, direktor Centra “Simon Vizental”, nazvao je apsolutno sramnom i užasnom. U izjavi za Radio Republike Srpske rekao je da je namera ovakve odluke da se menja istorija.

- Cilj presude je da se operu zločini vodećeg katoličkog klerika koji je podržavao NDH, hvalio njeno uspostavljanje i služio je kao sveštenik njenom vođstvu - ocenio je Zurof. - Tačno je da je nadbiskup Stepinac u određenim momentima pokušavao da spasi pokrštene Jevreje ili polujevreje, ali je u tome uspeo u maloj meri. To ne može poništiti činjenicu da je on kao osoba na takvom položaju podržavao genocidni režim uspostavljen u Hrvatskoj. Ovo je apsolutno loša odluka, za koju se nadamo da će biti promenjena na višem sudu.

Zurof je primetio da u istočnoj Evropi postoji tendencije da se menja istorija Drugog svetskog rata, a samim tim i genocid počinjen nad Srbima, ocenjujući da je to veoma opasno i da se takve tendencije moraju zaustaviti.

Mnogi istoričari naglašavaju da će poništavanje presude Stepincu otvoriti brojna pitanja koja bi mogla da budu neprijatna za one koji su o tome odlučili. Otvara se pitanje rehabilitacije velikog broja ustaša odgovornih za smrt hiljada ljudi. Hrvatska u ovom trenutku nema odgovor na pitanje hoće li i porodice osuđenih ustaša, pa i onih najvećih zločinaca, sada imati priliku da traže poništenje presude, dokazujući da im suđenje nije bilo pošteno, kao što je to urađeno sa Stepincem.

U hrvatskim medijima već se pokreće pitanje i poništavanja nekih drugih presuda komunističkog režima. Navodi se mogućnost preispitivanja presuda predstavnicima takozvanog “hrvatskog proleća” - Vladi Gotovcu, Draženu Budiši, Marku Veselici i Franji Tuđmanu.

U izjavi za zagrebački “Večernji list” Dražen Budiša, koji je osuđen nakon 1971. godine na četiri godine zatvora i četiri godine gubitka građanskih prava, kaže da mu je kao demokratski orijentisanom građaninu poništenje presuda komunističkih sudova besmisleno i da ne bi voleo da njegova presuda bude poništena.

novosti.rs