29.07.02 Eesti Päevaleht Online
 
  Zuroff võib reklaamiseadusega vastuollu minna  
 

Wiesenthali keskuse esindaja Efraim Zuroffi kavatsus avaldada sel nädalal Eesti ajakirjanduses natsikurjategijate tabamise kampaania toetuseks reklaami võib minna vastuollu reklaamiseadusega.

"Järgmisel nädalal avaldan Eesti ajakirjanduses reklaame ja informatsiooni, mis kutsuvad inimesi informatsiooni andma natslike kurjategijate kohta,” ütles Zuroff pühapäeval Kanal2 uudistele.

Reklaamispetsialist Kaur Hansoni sõnul näevad Eesti seadused ette vihkamise ja rahvuste vahelise vaenu õhutamise eest ette kriminaalkaristuse.
Kõlvatu reklaam on vastuolus heade kommete ja tavadega või mis kutsub üles käituma seadusvastaselt või rikkuma üldisi moraalinorme või mis sisaldab sellist tegevust. Kõlvatu reklaam on keelatud.

“Just seda teeb härra Zuroff teatraalse ja äärmiselt liialdatud demagoogia abil - häälestab Balti riikide elanikke juutide vastu,” ütles Hanson.

Hansoni hinnangul on Zuroffi reklaamikampaania kahtlemata vastuolus nii reklaamiseaduse, kriminaalkoodeksi kui ka heade tavadega.

Ta nentis, et kahjuks on Zuroff olnud edukas propagandist. “Järjest enamad Eesti elanikud tunnevad kasvavat sümpaatiat araablaste ning antipaatiat juutide vastu. Sellest on kahju, sest juudi rahvas ei ole niisugust hoiakut kuidagi ära teeninud,” lausus Hanson

Eesti Reklaamiagentuuride Liidu asepresident Sven Rannaväli ei
kiirustanud veel hinnanguid andma. Rannavälja sõnul saab organisatsioon Zuroffi reklaami vastamist reklaamiseaduse nõuetele kommenteerida alles pärast selle reklaami nägemist.

“Kui reklaamija on ennast identifitseerinud, reklaam on nõuetekohaselt vormistatud ning üleskutse või sõnum ei ole ebaseaduslik, siis ei ole reklaam vastuolus reklaamiseadusega. Eetilisuse kohapealt ei ole ERAL pädev organisatsioon hindama nimetatud reklaamisõnumit,” teatas Rannaväli.

Kaur Hanson avaldas lootust, et meediakanalid näitavad üles rohkem meelekindlust ja õiglustunnet kui vabariigi valitsus ning keelduvad vihkamisele õhutavat reklaami avaldamast.

Hansoni arvates käitub Eesti valitsus äärmiselt vastutustundetult, võttes eraisik Zuroffi peaministri tasemel vastu ning laskudes temaga diskussiooni, selle asemel, et anda talle jõuline vastulöök ja kuulutada ta persona non grataks.

Kõlvatuks loetakse reklaami eelkõige juhul, kui reklaam:

1) esitab, kutsub üles või toetab diskrimineerimist rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, ea, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste tõttu, samuti varalise või sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu;
2) kutsub üles vägivaldsele käitumisele või õhutab vägivalla kasutamist eesmärgi saavutamiseks või eesmärgi saavutamise viisi valikul;
3) alavääristab õiguskuulekat käitumist või õigustab otseselt või kaudselt õiguserikkumist kui eesmärgi saavutamise vahendit;
4) tugineb inimeste ebausul, hirmul või kaastundel;
5) sisaldab otsest visuaalset või sõnalist väljendust seksuaalakti, sobimatu alastuse või antisotsiaalse seksuaalkäitumise kohta või
6) esitab valeteateid teise isiku või tema toodete või teenuste või muude asjaolude kohta.


URL: http://www.epl.ee/artikkel_210872.html