05.08.2002 Eesti Päevaleht Online
 
  Efraimi armastus ja viha  
 

By PRIIT HÕBEMÄGI

Kurikuulus natsikütt Efraim Zuroff mõjub eestlastele nagu punane rätik härjale. Tema natsiküttimises on peidus nii armastus kui vihkamine. Ja kõik vaidlused temaga on juba ette määratud läbikukkumisele.

Ma arvan, et on lihtsustav süüdistada Zuroffit selles, et ta otsib Eestis nii hoolega natse ainult selle tõttu, et Simon Wiesenthali Keskuse sponsoritele meeldida ning oma palka välja teenida. See seisukoht isegi alandab teda. Tema motiivid on palju kõrgemad.

Minu arvates tegutseb Zuroff nagu tunnetest pimestatud mees. Mida aeg edasi, seda ägedamaks muutub Zuroff. See on pime kirg, mis teda edasi kihutab, ja tema kire objekt on tal pääsmatult käest libisemas.
Kui viibisin Iisraelis, küsisin ühelt Tel-Avivi venelasest taksojuhilt, et kuidas laheneb tema arvates juutide ja palestiinlaste konflikt. Ta vastas, et ei näe mingit lahendust. Kuidas te siis nii elada suudate, küsisin. Elame ja loodame ikkagi, vastas ta.
Täielik lahenduse puudumine on ka Zuroffi traagika. Ta teab ju, et raugastunud natside üle kohtumõistmine ei too tagasi tapetud juute, ei anna isegi lohutust ega muuda sisuliselt mitte midagi. Aga Zuroff tahab olla tugevam kui aeg, ta tahab kiskuda vanad natsid aja lõugade vahelt välja ja tuua ellu tagasi.

Zuroffi viha on ainult ühe sammu kaugusel armastusest. Need vanadusnõdrad natsid on ju Zuroffile väga kallid. Ta on mures, et nad ära surevad! Ta tahab, et nad elaksid kaua, isegi väga kaua! Ta hoolib neist väga. Ta teeks tõenäoliselt ükskõik mida, et nende elu pikendada. Aga enamik neist natsidest, keda Zuroff Eestist otsib, ongi juba surnud – nad tapeti Nõukogude Liidu ajal või surid sundasumisel.

Suhe natsidega on Zuroffi eksistentsi nabanöör. Kas Zuroff peab oma ohvreid enne armastama, kui ta neid vihkama hakkab? Küllap ta nutab neid taga, kui nad kusagil maailmanurgas lihtsalt vanadusse surevad. Armastus ja viha käivad käsikäes ja juhtuvad ühekorraga. Zuroff vihkab natse ja hoolib nendest samal ajal.

Selle pimeda kire pärast jooksevadki liiva kõik katsed Zuroffiga mõistusepäraselt argumenteerida. Sest tema päralt on usk, mida ei ole vaja seletada, millel ei olegi seletust. Usku ei pea põhjendama, piisab usust endast.

Vaidlemine Zuroffiga ei vii mõlemat poolt rahuldava lahenduseni. Sest Zuroffil on hoopis teised põhimõtted. Temal on missioon, millesse ta tingimusteta usub, aga teised lähenevad asjale jaheda mõistusega. Samamoodi ei ole lahendust palestiinlaste ja juutide tülile, mida muu maailm nende eest lahendada püüab. Aga kui natsid otsa lõpevad, siis kaovad Zuroffi elust nii armastus kui viha ja jääb vaid lõputu kurbus.


URL: http://www.epl.ee/artikkel_211352.html