08.08.2002 Eesti Päevaleht Online
 
  Dr. Efraim Zuroff online: eestikeelsed vastused  
 

Kolmapäeval vastas Eesti Päevaleht Online’i lugejate küsimustele Jeruusalemma Simon Wiesenthali keskuse direktor doktor Efraim Zuroff. Siit leiate kõik vastused eesti keeles. Tõlgitud vastuste inglisekeelsed versioonid on siin!

Dr. Zuroff vastas küsimustele Jeruusalemmast.

Eesti Päevalehe küsimused:

Kas te ei arva, et teie süüdistused eestlaste aadressil tekitavad vastupidise efekti – häälestab muidu tolerantsed inimesed juutide vastu?

Niisiis panete te ette, et me ignoreeriksime kuritegusid, mida eestlased sooritasid holokausti ajal? See ei ole teps mitte õige viis normaalseteks suheteks. Ainus viis selleks, et meil oleks terve suhe, on siis, kui kuritegusid tunnistataks ja süüdi olevad inimesed viidaks kohtu alla. Ses osas, vastupidiselt pressi teadetele, MA EI OLE KUNAGI süüdistanud eestlasi juutidevastases kuritegudes. Mõned on süüdi, ja need tuleb kohtu alla saata ja neid tuleb karistada.

Te olete pakkunud välja, et Eesti peaks sisse viima holokaustipäeva, kas 7. augustil või 20. jaanuaril, kas parem ei oleks seda päeva tähistada küüditamise aastapäeval, mida nimetatakse Eestis ka leinapäevaks – et mäletada sel päeval kõiki hukkunuid?

Nõukogude Liidu poolt küüditatute aastapäev väärib omaette mälestuspäeva Eestis (ja mujal) ning holokausti mälestuspäev väärib omaette mälestuspäeva. Holokaust on suurim tragöödia inimkonna ajaloo jooksul ja veelahe inimkonna ajaloos.

Miks te olete oma avaldustega Eesti ja Balti riikide vastu tulnud välja just sel aastal, kas sel on ka mingi seos sellega, et Eesti võib hilissügisel NATO kutse saada?

Igaüks, kes on jälginud Simon Wiesenthali keskuse (SWC) ja minu tegemisi teab, et ma olen püüdnud Baltimaade natsikurjategijaid kohtu ette tuua ajast, mil Balti riigid saavutasid oma iseseisvuse. 1992. aastal ma külastasin Eestit ja kohtusin peaminister Laari ja teiste ministritega, arutamaks Eesti natsikurjategija Evald Miksoni juhtumit.

Millisel alusel toimub Simon Wiesenthali keskuse rahastamine, kes on teie suurimad rahastajad ja kas rahastamisel on seos ka teie töö tulemuslikkusega?

SWC-d finantseeritakse peaaegu ainult eraisikute annetustest, annetavad nii juudid kui mittejuudid, peamiselt Põhja-Ameerikast.

Ameerika suursaadik Eestis heitis meie võimudele ette, et meil tegeletakse valikuliselt sõjakurjategijate uurimisega, s.t. uuritakse vaid Nõukogude sõjakurjategijaid. Kas see tähendab seda, et Eesti peaks loobuma Nõukogude sõjakurjategijate uurimisest või uurima võrdselt Nõukogude ja Saksa sõjakurjategijaid?

On väga oluline, et kommunistidest kurjategijad toodaks kohtu ette, kuid on ka eriti oluline, et natsikurjategijate üle kohut mõistetaks. Eesti peaks tooma mõlemat tüüpi kurjategijad kohtu ette.

Teie sõnavõttudest jääb mulje, et Te ei ole küllalt seldelt aru saanud Eesti ajaloo sellest lõigust, mis puudutab aastaid 1940 - 1944. Eesti Vabariik okupeeriti 17. juuni 1940 ja arvati varsti pärast seda NLiidu koosseisu, pärast natsi-Saksamaa sõjakäiku itta 1941. aasta suvel liideti Eesti ala Ostlandi ühe provintsina selle koosseisu. 1944. aasta sügisel kui punaarmee vallutas uuesti Eesti, järgnes uus nõukogude okupatsioon. Eesti taastas iseseisvuse 1991. aasta augustis. Ülaltoodust peaks olema selge, et süüdistada Eesti riiki mingites kuritegudes aastatel 1940-1991 ei ole lihtsalt võimalik. Kas Te olete sellest riigiõiguslikust ja ajaloolisest tõsiasjast teinud enesele mingeid järeldusi?

Need ajaloolised faktid on mulle hästi teada. Mul on doktorikraad holokausti ajaloos. Minu süüdistused ei oel suunatud Eesti RIIGI vastu, vaid üksikute eestlaste vastu, nagu näitas ka selgelt Eesti rahvusvaheline ajalookomisjon.

Olete pühendanud oma elu natsidest sõjakurjategijate paljastamisele. Miks Te ei ole sealjuures pööranud vähematki tähelepanu kommunistidest sõjakurjategijate ja juutide tagakiusajate paljastamisele?

Mul on filosoofiadoktori kraad holokausti ajaloos, seega olen ma natsikuritegude, mitte kommunismikuritegude ekspert. Samuti on natsikuriteod mu isiklik huvi. Ma ei mõista, miks ei ole sellist inimest nagu mina või sellist asutust nagu Wiesenthali keskus, mis tegeleks kommunismikuritegudega.

NKVD ja selle järeltulija KGB käest ei ole pääsenud ükski saksa sõjaväes teeninud eesti sõjamees. Paljud neist mõisteti NLiidus suure propaganda saatel toimunud kohtuprotsessidel surma. Kas Te peate nende uurimistööd nii ebaefektiivseks ja ebausaldusväärseks, et seate need uurimistulemused kahtluse alla?

Meie kogemuse järgi erinevates riikides olid need, kelle Nõukogude kohus süüdi mõistis, tõepoolest süüdi tsiviilisikute vastastes kuritegudes II maailmasõja ajal.

Eestlased on rahvusena kahtlemata Teises maailmasõjas üks kõige enam kannatanud rahvas maailmas. Sama võib öelda ka mustlaste, lätlaste, juutide kohta. Võibolla aitaks Teie autoriteet tõestamata süüdistuste esitamise asemel hoopis edukalt kaasa nende rahvaste ühise ajaloosaatuse uurimisele ja teadvustamisele?

Me usume tugevalt, et üks parimaks viisiks holokausti ajaloo õpetamisel on näha, et kurjategijad antakse kohtu ette neis riikides, kus nad kuritegusid sooritasid, või oma kodumaal. Need on parimad ajalootunnid, mida saab ette kujutada.

Pärast Teist maailmasõda langes enamuse natsi-Saksamaa sõjaväeüksuste (s.h. ka nende, kus teenisid eestlased) arhiivid ja dokumendid punaarmee sõjasaagiks. Nende materjalide alusel saadeti kümneid tuhandeid saksa sõjaväes teeninud eestlasi Siberi vangilaagritesse, kus paljud hukkusid. Kas Teil on olnud võimalust tutvuda nende materjalidega Venemaa arhiivides?

Ma ei ole neid materjale lugenud, sest ma ei ole teinud uurimistööd Venemaal ega Nõukogude Liidus.

Miks põhinevad paljud teie süüdistused KGB materjalidel, ehkki on laialt teada, et paljud neist on fabritseeritud?

Paljud neist materjalidest on ehtsad ja päris väärtuslikud. Te peate meeles pidama, et Nõukogude Liit uuris neid kuritegusid vahetult pärast nende toimumist ning neil oli parim olukord tõendite kogumiseks.

Väga paljud Teises maailmasõjas punaarmee Eesti laskurkorpuses teeninud eestlased astusid kommunistliku partei liikmeks. Samal ajal ei ole teada fakte, et saksa poolel sõdinud eestlasi oleks astunud natsiparteisse. Mida Te sellest ajaloolisest faktist järeldaksite?

Absoluutselt mitte midagi. Neil ei lubatud natsiparteisse astuda.

Kas te olete näinud sõda oma silmaga?

Ma teenisin Iisraeli armees reservväelasena mitmeid aastaid ning ma sain peaaegu surma, kui palestiinlasest terrorist tappis mu komandöri 1991. aastal Jordani orus.

Millistele dokumentidele põhinedes (lisaks Jakobsoni komisjoni raportile) te ütlete, et 36. politseipatalkon võttis osa juutide mõrvamisest Novogrudokis?

Ma palusin alustada 36. politseipataljoni liikmete suhtes uurimist selle komisjoni leidude põhjal.

Kas on tõsi, et te olete pärit Venemaalt?

Mõlemad mu vanemad ja mina oleme sündinud USAs. Üks komplekt vanavanemaid on pärit Leedust, teine Ukrainast.

Kuidas te kommenteerite Max Jakobsoni ütlust, et tema komisjon ei leidnud konkreetseid tõendeid, et 36. politseipataljon oleks võtnud osa juutide tapmisest Novogrudokis?

Kui lugu on selline, siis kuidas sai ta kirjutada, et nad võtsid neist tapmistest osa? Ma rääkisin komisjoni liikme Nicholas Lane’iga ja ta ütles, et on konkreetsed tõendid, et 36. pataljoni mehed võtsid Novogrudoki mõrvadest osa.

Kas te arvate, et Nõukogude okupatsioon Eestis oli seaduslik?

EI.

Kuidas te hindate KGB tegevust natsikuritegude uurimisel?

Paljud KGB kogutud materjalidest natsikurjategijate ja nende kaastöötajate juhtumite kohta on usaldusväärsed. Probleem on nende juhtumitega, kus süüdistused olid poliitilised.

Lugejate küsimused:

Jaanus Kase
Kuidas te suhtude praegusesse Iisraeli-Palestiina konflikti? Kas te näete, et on olemas lahendus, mis ei too kaasa kogu Palestiina rahva hävitamist Iisraeli riigi poolt? Kas palestiinlaste ja iisraellaste vahel on sõda ja kui, siis kas kumbki pool sooritab sõjakuritegusid?

Palestiinlased on praegu hõivatud Iisraeli riigi hävitamiskatsega. Ainuke võimalik lahendus on, et nad aktsepteerivad juudiriiki Lähis-Idas.

Praegusel hetkel pole selge, kas nad üldse kunagi tahavad seda teha.

Praegune konflikt ei ole päris sõda, kuid on lähedal sellele.

Risto P. Koovit
Tere päevast!
Mis on teie töö eesmärk praegu (55 aastat pärast II maailmasõja lõppu) – kas see on puhas kättemaks „silm silma vastu“ või on teie töös teade „see ei tohi kunagi enam juhtuda“? Kättemaksust ma saan aru, kuid teade...? See on juhtunud uuesti ja uuesti – Bosnias, Horvaatias, isegi Palestiinas ja paljudes teistes paikades!

Kättemaks on natsikurjategijate tapmine ja vigastamine. Meie tahame neid kohtu alla anda.

Kui natsikurjategijad on surnud, tegeleme me harimisega holokausti teemal ja jätkame võitlust antisemitismi vastu.

Citizen
1. Kas te kiidate heaks Sharoni teod ja otsused toimuvas Iisraeli-Palestiina kriisis?
2. Kas Sharon peaks tagasi astuma? Kui jah, siis miks, kui ei, siis miks?`
3. Miks enamik Sharoni tegudest ei saa rahumeelsete Lähis-Ida rahvaste heakskiitu (näiteks Jordaania)?
4. Vabandan rumala küsimuse pärast, kuid mis te arvate, kaua Arafat elab/püsib võimul?
5. Sir, te räägite (kui ma olen õigesti aru saanud), kuidas erinevad rahvad on juute represseerinud. Kuidas te seletate situatsiooni Iisraelis, kas olete nõus, et Iisrael represseerib (vähemasti mõnes mõttes) palestiinlasi?
6. Palun selgitage – kas te arvate, et „tule vastu tulega võitlemine“ töötab praeguses Iisraeli-Palestiina kriisis? Kas see on seni olnud tulemuslik?

Peaminister Sharonil on suure enamiku Iisraeli rahva toetus. Araabia riikidele ta ei meeldi, sest nad ei anna talle andeks tema edu kindralina araablaste vastu ja seepärast, et nad tahavad, et Iisrael oleks nii nõrk kui võimalik.
Mis iganes meetmeid võtab Iisrael tarvitusele palestiinlaste vastu, on need selleks, et lõpetada palestiinlastest terroriste-enesetaputerroriste ja tapjaid.
Lähis-Ida ajalugu on praeguseks näidanud, et parim kaitse on rünnak.

Kriku
Te olete öelnud, et aeg saab otsa ja kui operatsioon „Viimane võimalus“ läbi kukub, ei jõua ilmselt ükski natsi sõjakurjategija Eesti kohtute ette. Mis on teie eesmärk, kas kurjategijate kohtu ette saatmine või saavutada natsikohtuasi Eestis?

Meie eesmärk on tuua kohtute ette nii palju natsikurjategijaid kui võimalik.
Meie arvates on eriti oluline, et need kohtuasjad toimuksid riikides, kus kuriteod sooritati, või tapjate kodumaal.

Ali Kikkas
Mida te võite öelda nende kohta:
www.netureikarta.org
[email protected]?

Pimeduses, valele teele juhitud juudid.

cafferlover
Mis on Wiesenthali keskuse tulevik? Mis juhtub, kui kõik vanad natsid on välja surnud? Ilmselt kaotate te rahastajad... Kuhu kandideerite tööle ja millisele tööle? Kas on mingit lootust, et te hakkate tegelema Euroopa neonatsidega? Kas te arvate, et natsionaalsotsialistlikud ideed, mis ilmselt kasvavad, on veel ohtlikumad?

Antisemitsmi vastu võitlemine on täna üks peamisi Simon Wiesenthali keskuse tegevusi üle maailma ja see jätkub ilmselt mitmeid aastaid.

Miks te tegelete nii palju tagajärgedega? See on kättemaks, mitte enamat. Kuidas oleks ennetusega? Aitäh!

Parim ennetus on nendes kohutavates kuritegudes süüdi olevate karistamine.

Max
Millal alustate te operatsiooni „Viimane võimalus“ Venemaal?

Me loodame laiendada operatsiooni „Viimane võimalus“ paljudesse riikidesse, sealhulgas Venemaale.

Sten
Mõned inimesed Eestis süüdistavad teid selles, et jahite haigeid ja vanu mehi, kelle peaks rahule jätma. Kas te arvate, et inimesed, kes sooritasid juutide vastu sõjakuritegusid II maailmasõjas, peaksid minema kohtu alla ja nende üle peaks mõistma kohut isegi siis, kui nad on vanad, haiged või isegi surnud?

Kui keegi tapab teie lapse või teie vanema või teie vanavanema, ja 20 või 30 või 40 aastat läheb mööda, ilma et seda inimest kätte saadaks, ja siis korraga saadakse ta kätte, kas see fakt, et kurjategija on 70- või 80aastane, takistab teid tahtmast, et tema üle kohut mõistetaks?

just curious
Kas keegi aitas teil kirjutada lugu Eesti meediast, mis avaldati teisipäevases Postimehes? Kes?

Ma kirjutasin selle ise ja Postimees tõlkis selle.

Hans
Sir,
Kas USA justiitsministeeriumi arhiivis on tõesti olulist uut infot Eesti natside kohta, kes sooritasid sõjakuritegusid juutide vastu, või on see info ennast praeguse „Viimase võimaluse“ kampaania ajal ammendanud? Ma olin hämmastunud, et te ei suutnud Harry Männili vastu leida ühtegi tõsist tõestust hoolimata lubavast retoorikast.

Me usume, et USA antud materjal Männili juhtumis oli oluline. Vastupidiselt sellele, mida avalikustas press, olid tõendid Männili vastu päris tugevad.

kartulipuder
Millise ülikooli te lõpetasite ja mis on teie eriala?
Kas teil on lapsi?
Kas te tarbite alkoholi?
Miks on teil nii kuri pilk?

Ma sain bakalaureusekraadi New Yorgi Yeshiva ülikoolist ja magistri- ning filosoofiadoktorikraadi sain Jeruusalemma heebrea ülikoolist tänapäeva juudi ajaloos.
Ma olen abielus ja mul on neli last – 2 poega ja 2 tütart.
Siiani on Eesti meedia avaldanud minust väga ebameeldivaid fotosid, nii et ma tihti olen seal tige ja vihane, kuid ma arvan, et need fotod ei peegelda mu isiksust.

Jyri P.
Kas te pöörasite tähelepanu meie Kaitsepolitseiameti vastusele, mis tuli pärast teie kriitikat? Kas peadirektor Jüri Pihli tagasiastumine on endiselt midagi, mis teie arvates on tähtis? Lihtsalt meeldetuletuseks: Kaitsepolitseiamet väidab, et ükski 16st Novogrudoki operatsioonides osalenust ei resideeru Eestis.

Ma arvan, et Kaitsepolitseiameti vastus ei ole rahuldav ning ma kirjutasin Jüri Pihlile selgitamaks, miks. Ma saan vaid loota, et nad hindavad oma otsuse ümber.

Haarald
Lisaks Jyri P. Küsimusele: Esmaspäeval avaldas Eesti Päevaleht loo vanast sõdurist Vassili Arulast, kes teenis 36. politseipataljonis ja oli Novogrudokis. Hoolimata sellest väitis Kaitsepolitsei, et ükski 36. pataljoni liikmetest ei ela Eestis. See tähendab, et kaitsepolitsei, meie valitsuse struktuur, on avalikult valetanud teile ja kogu maailmale. Ei ole tegelikult tähtis, kas nad valetasid tahtlikult ja peitsid sõjakurjategija ära või nad ei suuda oma tööd teha, ma mõtlen sellele, et mida te nüüd teete, kui on tõestatud, et vähemalt üks Novogrudoki kurjategijatest elab Eestis? Kas te taotlete väljaandmist või tahate, et kohtuasi tuleks Eestis arutlusele? Ja kuidas hindate seda, et Eesti valitsus on VALETANUD maailma üldsusele?

See ei ole täpne. Nad ütlesid, et ükski 16 mehest meie nimekirjas ei ela Eestis. Vassili Arula EI OLNUD meie nimekirjas.

Andrus
Kas te saate aru, et teie tegusid vaatab enamik eestlasi kui otsest rahvustevahelise vaenu õhutamist?
Kui lähedates sidemetes olete Eesti juudi kogukonnaga ja kas nad kiidavad teie vaatenurga ja tegevuse heaks?
Elu läheb edasi ja 10 aasta pärast ei ole teil kedagi selles kontekstis taga otsida. Mis saab edasi?

Teie hinnang meie tööle on, ma loodan, ebaõige.
Mul on lähedane kontakt Eesti juudi kogukonnaga ja me püüame koos töötada. Me ei nõustu kõiges, kui ma tavaliselt oleme õhel nõul Wiesenthali keskuse eesmärkide osas.

Jaanus Kase
Te nõuate, et kõik rahvad maailmas, sealhulhas eestlased, seaksid sisse holokausti mälestuspäeva. Ma mõtlen, et millal seatakse Iisraelis sisse mälestuspäev eestlaste 1941. ja 1949. aasta küüditamise päevadel? Kas te arvate, et ühe rahva sõjakannatused tuleb seada kõrgemale ja teise rahva omad ei ole kõne väärt?

Loodetavasti, kui Eestis seatakse sisse holokausti päev, saate te aru, miks on holokaust tähtis mitte ainult juutidele, vaid kogu maailmale.
Ma ei alahindaks kunagi kuritegusid teiste rahvaste vastu ja kutsun teid üles tegema kõik, et mälestataks kuritegusid, mis on sooritatud eestlaste vastu.

semiste
Hr. Zuroff, kas te usute (või on olemas fakte selle kinnituseks) et eksisteeris niinimetatud „Odessa“ organisatsioon, mida kirjeldab Frederic Forstythe?

See oli kindlasti olemas ja aitas natsikurjategijatel pärast II maailmasõda põgeneda.

kasin ja korralik

Lugupeetud hr. Zuroff,
Palun selgitage oma nägemust, kuidas peaks Eesti koolisüsteemis holokausti käsitlema.
1. Kui vanad õpilased peavad hakkama holokausti õppima?
2. Kas seda teemat peab õppima läbi algkooli, põhikooli või keskkooli?
3. Kas see teema peab olema eraldi õppeaine või tuleks seda õppida ajalootundides (kui II maailmasõja osa)?
4. Kas see teema peab olema eraldi või võib olla koos teiste kohutavate inikonna ajaloo fenomenidega?
5. Kas Eesti õpilased peavad teadma enam juutide ajaloost? Kui JAH, siis miks?

Kõik on väga head küsimused, vastused võivad põhineda holokausti õpetusel, mida kasutatakse Iisraelis ja USAs.
Parim aeg alustamiseks on 10 klass või hiljem keskkoolis (junior high or high school).
Eesti õpilased peaksid kindlasti rohkem teadma Eesti juutide ajaloost ja kuidas juutide ajalugu on mõjutanud maailma ajalugu.

alks
Mis te arvate, kas osalus SSi üksuses on piisav põhjendus kellegi süüdistamiseks? Kas kommunistide kuriteod väärivad sama suhtumist kui natside omad?

SS kuulutati Nürnbergis kriminaalseks organisatsiooniks. Täna ei ole SS-liikmelisus piisav kellegi süüdi mõistmiseks, kuigi kõiki sinna kuulunud inimesi peaks uurima.

geoloog
Miks ei ole SWC kodulehel ühtegi pressiteadet Eesti situatsiooni ja niinimetatud Eesti natsiprobleemi kohta? Võibolla ei ole juutide ja eestlaste suhted Eestis nii keerulised nagu me võime uskuda teie manifestidest?
Kas te olete nõus – Eesti pressis on SWC ja Iisraeli poliitika suhtes enam pingeid pärast teie isiklikke tegusid?
Võibolla tehtaks teiega meelsamini koostööd kui te oleksite vähem ründavam süütute inimeste ja riigiaparaadi vastu?

Ma olen alati püüdnud käituda austavalt, õnnetul kombel peetakse Eestis õiglast kriitikat tihti vaenulikkuseks. Ses osas on meedia mõnedel juhtudel minu kommentaare valesti mõistnud ja näidanud neid, nagu ma süüdistaks kõiki eestlasi mõne inimese kuritegudes.

State Dept.
Lugupeetud hr. Zuroff. Kas te kavatsete võtta tarvitusele meetmeid USA võimude suhtes? Ei ole saladus, et nad aitasid paljusid Hitleri sõjakurjategijaid kohtust eemale hoida, nad andsid neile elulist salajast poliitilist või teaduslikku infot. NASA ja NSVLi esimesed kosmosemeditsiiniprogrammid põhinesid suures osas ebainimlikel testidel, mida kasutati ka Auschwitzis ja teistes koonduslaagrites. Kas te ei arva, et võimud, kes peitsid kurjategijaid, peaksid toodama kohtu ette, nad on ju mõnes osas olnud kuriteole kaasaaitajad?

Kahjuks ei ole ükski inimene neist kunagi maksnud selle poliitika eest.
Kuna meil on piiratud vahendid ja aeg, eelistame me kohtu alla anda ja süüdi mõista pigem mõrvareid kui neid, kes aitasid neil põgeneda.

Indrek
Mida te arvate meetoditest, mida kasutas KGB ja kahtlusaluste „eri-“ kohtlemisest?
Kas te tõesti usute, et keegi ei kirjuta alla fabritseeritud dokumendile, kui KGB ütles „elu või allkiri“?

Ma olen kindel, et nii juhtus, kuid paljudel juhtudel karistas KGB väga halbu kurjategijaid, kes sooritasid kohutavaid kuritegusid.

Eestike
Mida te saate inimestest, kes on 80- või 90aastased?
Mida? Ma tõesti tahaks teada. Kas te tahate karistada neid? Enam kui 50 aastat on möödas. Kas see pole mitte rumal?
Ja mis saab viimase aja faktidest, et juudid on eestlaste vastu kuritegusid sooritanud? Ehk peaks me sellest lahti laskma ja jätma selle minevikku?
Ootan teie vastust!

Kuritegude ignoreerimine sillutab teed uutele kuritegudele.

Student
Hr. Zuroff, kas te annaksite kommentaari selle kohta, miks juudiorganisatsioonid (Wiesenthali keskus jne.) on nii aktiivsed ja pidevad otsima natsikurjategijaid? Kas te ei arva, et praegu on see otsimine ülepaisutatud?
Kas te arvate, et Venemaa peaks panema kokku sellise uurimisrühma, nagu teie oma (kuna II maailmasõjas hukkus 27 miljonit venelast)?
Kas te arvate, et juudid on väga eriline rahvas, keda on alati rünnatud, ja ei loe, kuidas natside patte on heastatud?

Juudiorganisatsioonile nagu SWC on ainult loomulik anda kohtu alla natsikurjategijaid, arvestades neid kohutavaid kuritegusid, mida nad juutide vastu sooritasid.

ada heidelberg
Sir,

SWC kasutab väljendeid „natsikuritegu“ ja „holokausti kuritegu“ kui identseid. Kas te ei arva, et seal on vahe? Kas SWC maksaks ka sellise info eest, mis viiks selliste natsikurjategijate süüdimõistmiseni, kes tegid kuritegusid mustlaste, tšehhide, poolakate, venelaste ja eestlaste vastu? Kui mitte, siis kas te ei arva, et valiv õiglus viib enama rassimi, vihkamise ja sallimatuseni? Aitäh.

Me oleme püüdnud tuua kohtu ette ka neid natsikurjategijaid, kes on teinud kuritegusid mittejuutide vastu ka. Üks näide on Jasenovaci komandöri Dinko Sakici juhtum, enamik tema ohvitest ei olnud juudid.

Davidson
Miks te suunate nii palju jõudu väikeste natsikuritegudes kahtlustatavate (NB! Veel pole nende süü tõendatud) otsimisele siin väikeses Eestis, kui samal ajal toimub dramaatiliselt enam tähtsaid asju kogu maailmas? Miks te keskendute Balti riikidele – kas teie äri ei näi võltsida ja isegi provokatiivsena sedaviisi?

Me töötame mujal samuti. Balti riigid on seepärast olulised, et siin tapeti suur protsent juute, seda suure kohaliku elanikkonna osavõtuga. Lisaks, Balti üksused saadeti ka mujale „Viimast lahendust“ täide saatma.

ada heidelberg
Kas teie organisatsioonil on ametlikku hinnangut Eesti võimaliku NATO ja ELi liikmestaatuse kohta? Mida te ise sellest arvate?

Ma arvan, et on oluline, et kõik riigid, kes liituvad NATOga, peavad ausalt ja efektiivselt tegelema holokaustiga seotud asjaoludega enne liitumist.

Liiva Kalev
Lugupeetud hr. Zuroff,
Kas te võite öelda meile ligikaudse arvu, kui palju juute tapeti gaasikambris. Miks see arv varieerub kuue miljoni (sõjajärgse denatsifikatsiooniprotsessi järel saadud number) ja umbes 600 000 (viimase holokaustiuuringu number) vahel?
Kunagi ei ole olnud vähimatki kokkuvõtvat tõendit, et Saksamaa korraldas sellise valimatu hävituskampaania, ja, vahepeal, kõik usaldusväärsed tõendid näitavad, et see genotsiidilegend on tahtlik ja häbematu võltsing. Seega, miks ei ole erilisi tõendeid, mis kinnitaks juutide hävitamiseks kasutatud gaasikambrite olemasolu?
Kas 1942-45 kehtisid looduse füüsika- ja keemiaseadused?
Kas te võite kommenteerida inimseebilugu, mille tõid avalikkuse ette inimesed nagu Simon Wiesenthal ja Stephen Wise, organisatsioonid nagu maailma juudikongress ja sõja võitnud liitlased, keegi neist ei ole kunagi vabandanud sellise vale levitamise eest. 1990. aasta aprillis kinnitaisd Iisraeli heebrea ülikooli professor Yehuda Bauer, kes on juhtiv holokaustiajaloolane, ja Shmuel Krakowski, Iisraeli Yad Vashemi holokaustikeskuse juht, et inimseebilugu ei ole tõsi. „Laagri asukad olid valmis uskuma iga õuduslugu enda hävitajatest,“ ütles Bauer. Tänapäeva juudi ajaloo professor Deborah Lipstadt kirjutas samuti ümber ajaluug, kui kinnitas 1981. aastal: „On fakt, et natsid ei kasutanud kunagi juutide ega teiste inimeste kehasid seebi valmistamiseks.“
Tänan tähelepanu eest.

Holokaust on enimdokumeteeritud genotsiid ajaloos ja seetõttu on teie kommentaarid, et massimõrvakampaaniat polnud, häbiväärsed ja näitavad holokausti eitamist.

Mis puudutab teie avaldust juutidest ohvritest seebi tegemise kohta, siis on tõsi, et seda ilmselt ei toimunud, kuid see ei vähenda mingil juhul natside juutide vastase genotsiidikampaania ulatust.

Schmuck
1999. aastal kirjutas horvaat Zoran Vukman „Slobodna Dalmacija’s“
(http://www.cdsp.neu.edu/info/ students/marko/slodal/slodal13.html):
„ Ei tohi unustada, et Zuroffil oli sallimatu reaktsioon siis, kui paavst Johannes Paulus II eelmisel aastal pühitses pühakuks juudi soost katoliku nunna Edith Steini, kes tapeti 1942. aastal Auschwitzis. Zuroff näeb seda kui provokatsiooni, mis tähendab, et ta tegutseb kui poliitiline ja religioonse fanaatik, kelle jaoks on rünnak isegi see, kui juut pühitsetakse katoliku pühakuks.“

Hr. Zuroff, kui need kirjas olevad faktid on õiged, kuidas te selgitate oma vastumeelsust inimeste pühakuks pühitsemise vastu? Milline on teie seisukoht katoliku kiriku osas?

Üks isikutest oli juuditar, kes oli pööratud kristlusesse ja keda peeti katoliku kiriku poolt kui holokausti eeskuju-ohvriks, see on aga solvav kõikidele juutidele. Teine oli paavst Pius XII, kes ei teinud peaaegu mitte midagi, et lõpetada juutide massimõrva holokausti ajal, ja seetõttu ei ole ta meie meelest au väärt.

Imre
Kuidas on topeltstandarditega? Leedu valitsus palus mõne nädala eest Iisraelil välja anda endine NKVD ohvitser Nahman Dushanski. Leedu süüdistaja sõnul oli mees otseselt seotud Leedu vangide tapmisega 1941. aastal. Iisrael keeldus, väites, et süüdistus põhineb rassilisel eelarvamusel. See ei ole esimene kord, kui Iisrael teeb nii isoleeritud juhtumi puhul. Kas selliste juhtumite puhul ei oleks targem Leedu jaoks teha PR-kampaania Iisraelis, pakkumaks avalikult raha lisainformatsiooni eest, mis võiks viia selle isiku süüdimõistmise või väljaandmiseni? Inimsusevastased kuriteod on siiski universaalsed...

Iisraeli keeldumine Dushanskyt välja andmast oli tingitud sellest, et Leedu ei teinud katsetki anda kohtu alla 21 leedulast, kel oli kõrgem auaste, kui Dushanskyl ning kes olid seotud samade kuritegudega, see viitas aga poliitiliselt motiveeritud juurldusele.

Obukakk
Tere.

Kõigepealt tahan ma öelda, et ma olen täiesti nõus sellega, et sõjakurjategijad ja inimsusevastaseid kuritegusid sooritanud inimesed (eriti need, kes on osa võtnud massimõrvadest) peavad oma tegude eest kohtu alla minema, ükskõik, kaua aega on möödunud. Samal ajal olen ma nõus inimestega, kes ütlevad, et kõiki kahtlusi tuleb põhjalikult uurida ja kõik järeldused peavad olema tehtud tugevate argumentide ja dokumentide põhjal. Me ei tohi unustada põhimõtet „süütu kuni süüdi tunnistamiseni“.

Siin on minu küsimused:

1. Kas te olete nõus avaldustega, mis ma tegin eespool („inimsusevastased kurjategijad tuleb kohtu alla anda“ ja „süütu kuni süüdi tunnistamiseni“)?
2. Kuidas te kommenteerite Eesti rahvusvahelise inimsusevastaste kuritegude uurimise komisjoni (EICICAH) järeldusi, kus öeldi, et „36. politseipataljon osales 7. augustil 1942. juutide kokkutoomises ja mahalaskmises Novogrudoki linnas.“ (allikas http://www.historycommission.ee/temp/conclusions_frame.htm), kuid samal ajal Eesti kaitsepolitsei ei leidnud, et dokumendid, mida EICICAH kasutas, oleksid piisavad järeldamaks, et 36. politseipataljoni liikmed osalesid aktiivselt Novogrudoki tapmises?
3. see küsimus tuleneb eelmisest: kas teie (ja teie organisatsioon SWC) on teinud ise juurdlusi EICICAHi uuritud juhtumite osas? Kui jah, kas te olete jõudnud samadele järeldustele kui komisjon? Kas te olete leidnud enam või teisi dokumente, mis tõendaksid enamgi veel 36. politseipataljoni osalust Novogrudoki tapmistes? Lisaks, kas te usute, et kõigil dokumentidel on võrdne kaal? Nõukogude aja ülekuulamiste paberid – kas need on 100% õiged?
4. 36. pataljon on praegune juhtum, EICICAH on maininud oma järeldustes ka 286., 287. ja 288. politseipataljoni. Kas te kavatsete tõstatada ka nende pataljonide osas küsimuse ja kavatsete te tõstatada küsimuse ka nende pataljonide osas, mida EICICAH ei maininud? Kas on midagi veel tulekul?
5. Viimane küsimus... lühike eessõna: Ma tean, et ma olen mõneti fanaatiline, kui ma vestled või vaidlen rassismi (antisemitsimi) ja tolerantsi teemal Eestis. Ma olen nõus, et esimest on Eestis liiga palju ja teist liiga vähe. Samas olen ma samuti nõus, et oma „fanaatilisuses“ ma olen kõrvale jätnud ja valesti hinnandu mõningat infot, mistõttu mõned järeldused ei ole nii väga tõesed. Mida te endast arvate? Kas te arvate, et võite suhtuda neutraalselt intsidentidesse, mida te uurite või olete te nõus, et olete vähemasti veidikene fanaatiline (ja seetõttu näete vastuseid nii, nagu tahate näha) või võibolla olete nõus, et selline fanaatilisus ei ole negatiivne omadus teie positsioonil?

Palju edu teile teie töös. Ja jätkake seda, ma usun, et veidike šokiteraapiat ei ole ainult paha.

Esiteks, tänan teid toetuse eest.
Ma nõustun teie avaldustega.
Nagu ma selgitasin, me aktsepteerisime komisjoni leide ja ei leidnud vajadust teha lisajuurdlusi.
Teisi pataljone, kes sooritasid kuritegusid, uuritakse kindlasti.
Ma tahaksin uskuda, et ma olen objektiivne ajalooliste faktide käsitlemisel, kuid ma tunen, et ma pean olema väga pealekäiv ja tugev natsikurjategijate kohtu alla andmise nõudmises, kuna on raske panna valitsusi neis asjades midagi tegema.

Schmuck
Lõuna-Aafrika piiskop Desmond Tutu, 1984. aasta Nobeli rahupreemia laureaat, ütles: „Iisraeli valitsus on pandud [USAs] pjedestaalile, ja selle kritiseerimist tõlgendatakse kohe antisemiitlikuks. Inimesed sel maal on hirmunud, öelda valet on vale juutide võimsa lobitöö tõttu.“

1. Hr. Zuroff, kas te usute, et Iisraelis ja USAs on „jalahoobireaktsioon“ Iisraeli kritiseerimise suhtes?
2. Kas olete nõus, et paljud Iisraeli ametnikud, sealhulgas ka ametnikud Wiesenthali keskusest peletavad eemale Iisrali poliitika õiglast kritiseermist ja ei pea millekski ÜRO resolutsioone, nimetades sellist kriitikat „antisemiitlikuks“?
3. Lõpuks, mis te arvate sellest mõttest, et üliagar natsiotsing Eestis on eestlastevastane ja tekitab rassilist viha?

Sellist asja, nagu üliagar natsiotsing, ei ole olemas, sest selleks, et saavutada sellel alal tulemusi, peame me olema väga agarad, sest mitmed valitsused eelistavad lasta natsidel vanadusse surra ja lahendada nende probleem selliselt.
Mis puudutab Iisraeli, siis liiga paljudel inimestel on erinevad standardid praeguse konflikti osapoole hindamiseks. Kui palestiinlaste kohta käiksid samad standardid kui Iisraeli kohta, siis oleks maailm nõudnud Arafati maalt väljasaatmist juba aastate eest.

arvaja
Miks käitub Iisrael nagu natsi-Saksamaa (me teame kõik, et Iisrael okupeeris Palestiina alad)?

Teil pole ilmselt mitte mingit ettekujutust, milline oli natsi-Saksamaa, kui esitate selliseld alusetuid süüdistusi Iisraeli vastu. Kui üldse, siis ründab Hamas Iisraeli tsiviilelanikke, ning sarnasel viisil nagu natsid ja sama sihtmärgi vastu.

Abraham
Kas praegune amet on muutnud teie iseloomu? Kas teie töös ei ole professionaalne kretinism ilmselt paranoia koos kõigi selle tagajärgedega?
Kas te kunagi naeratate (mitte siis, kui olete märganud/tabanud ühe süüdistatava natsikurjategija)?
Kas teie elus on eraelule kohta?
Kaua te arvate, et Iisrael, SWC või mõni muu sionistlik organisatsioon kestab topeltstandardite, silmakirjalikkuse ja vägivalla ringis?
Te võite lollitada mõningaid inimesi kogu aeg ja kõiki inimeis mõnda aega, kuid te ei saa lollitada kõiki inimesi kogu aeg (või midagi sellist).
Ma täielikult toetan tõelisi juute nende võitluses sionismi vastu. Sela!

Ma oleksin väga huvitatud, kes need „tõelised juudid“ on???

Sergey
Lugupeetud hr. Zuroff,

1. Kas on olemas tunnistajaid või tõendeid Iisraelis või mujal maailmas, mis saaksid kinnitada Eesti politseipataljoni osalust Novogrudoki jubedustes?
2. Nüüd ilmneb, et üks kurikuulsa pataljoni liige on siiski elus. Kas teie hinnangul peaksid teda kohe küsitlema Iisraeli ja Eesti juurdlejad?
3. Ja isiklik küsimus: mis motiveerib teid teie raskes töös?

1. Võibolla. See on midagi, mida peaks kontrollima.
2. Kindlasti.
3. Ohvrite mälestus, nende traagiline saatus ja minu pühendumus juudina.

Tuutu
Ameerikas elab palju juute (nagu ka teistes paikades). Kas te mõtlete sellele, et teie teod võiksid neid häbistada? Sel kriitilisel Iisraeli-vastase suhtumise ajal, kas te arvate, et inimestele meeldib teie teenimine ühegi positiivse eesmärgi nimel?

Viimane asi, mida ma teeks, on juutide häbistamine. Kas juutide mõrvarite kohtu ette toomine on teistele juutidele häbistamine? Ainult neile juutidele, keda häbistab nende juutlus.

Dilbert
Kas te olete abielus?

Jah.

Aleksei Ivanov
Lugupeetud härra,

Paljudes siinsetes küsimustes püütakse teie tähelepanu suunata Venemaale, kommunistidele, eestlaste kannatustele okupatsioonide ajal, unustades, et teie organisatsioon tegeleb natsikuritegudega juutide vastu. Mis te arvate, mida peaks tegema Eestis, et inimesed hakkaksid mõistma jubedusi, mis eestlastest sõjakurjategijad sooritasid juutide vastu, et see kunagi ei ununeks ja et kõik sellised kurjategijad toodaks kohtu ette?

Üks parim viis selle eesmärgini jõuda on ühe või enama sellise kurjategija kohtu ette toomine Eestis. Teisalt on see Eesti juhtide harituse ja suhtumise küsimus.

kaotage
Kuidas on tunne olla enimvihatud välismaalane Eestis?

See oleneb sellest, miks ma olen enimvihatud. Kui see on õiglasel põhjusel, siis see on väike hind maksta selle eest, et saavutada õiglust ja tuua massimõrvarid kohtu ette.

mina
Milline on teie ees- ja perekonnanime tagapõhi? Kes on sugulased, genealoogia... /tõesti huvitunud

Efraim oli Jaakobi ja Raheli poja Joosepi poeg piiblis. Mina sain oma nime oma hea onu Efraim Zari järgi, kes hukati holokausti ajal Leedus.
Nimi Zuroff tuleb heebreakeelsest sõnast Tzoreff – kullassepp, mida muudeti pärast seda, kui mu vanaisa tuli 1907. aastal USAsse.

Linda Hansschmidt
Austusega teie eesmärgi suhtes võidelda antisemitismiga ja informeerida inimesi miljonite juutide vastu sooritatud kuritegudest ja hoida nende inimeste mälestus elus, mõtlen ma, et kas te valisite selleks õige tee.
1. Pärast kõiki rünnakuid ja kriitikat, kas te ikka usute, et teie teof Eestis on parim võimalus (näiteks kampaania „viimane võimalus“)?
2. Kuidas te end tunnete, kui kuulete inimesi ütlevat, et teie kampaania on poliitiliselt motiveeritud? Kas te ei nõustu, et see on kogu situatsiooni valesti hindamine?
3. Kuidas te hindate situatsiooni, kui inimesed, selle asemel, et olla motiveeritud teid aitama teie töös, hoopis ründavad teid ja on vihased? Kas te ootasite sellist reaktsiooni?
4. Kas te olete nõus, et ehk see kampaania ei saavutanud oma algset eesmärki informeerida inimesi holokaustist?
5. Võttes arvesse eestlaste reaktsiooni, kas te nõustute, et ehk oleks parem mõelda oma strateegia ümber ja teha teine kampaania, mis oleks suunatud harimisele ja informatsioonile, peamiselt koolides?

Meie soov oli mitte ärritada, vaid motiveerida ja harida.
On liiga vara öelda, kas me saime hakkama, aeg näitab.
Me samuti liidame teha harivat tööd Eestis, kuid praegune prioriteet on tuua natsikurjategijad kohtu ette, sest seda ei saa kümne aasta pärast enam teha.

Scientist
Lugupeetud hr. Zuroff,

Esiteks tahan ma öelda, et Eestis ei ole palju antisemiitlikke inimesi. Enamik meie inimesi on vastu Iisraeli okupatsioonile Palestiinas ja vastu palestiinlaste-vastasele genotsiidile. Eestlased on läbi ajaloo palju kannatanud, me teame, mida okupatsioon tähendab. Mida te arvate sellest: teid visati oma kodust välja, teie raha võeti ära, teie sugulased tapeti ja teie sõbrad on vanglas. Nad on võtnud kõik, mis teil oli. Kuidas see teile tundub? Ma pean ütlema, et ma vihkan seda, kui süütuid inimesi tapetakse, kuid ma mõistan palestiinlasi, kui nad lähevad ja lasevad ennast õhku. Need inimesed on kaotanud kõik, seega ei ole neil millekski elada. Ma mõistan seda, kui represseeritud mees tahab mõned okupandid endaga kaasa võtta. Niisiis mida te arvate hr Sharonist ja tema tegudest?

Teiseks, kui ma loen teie artikleid, ma näen alati, et seal on miski mis ütleb, et juudid on paremad kui teised rahvad. Kas te arvate nii? Kui te tõesti arvate nii, siis ma arvan, et te ei ole kompetentne otsima natsikurjategijaid.

Mul ei ole midagi enamat öelda (praegu).

Oi, üks asi veel:
Kas te arvate, et kommunistid polnud nii pahad inimesed, vaid seepärat, et nad ei tapnud nii palju juute?
Sel juhul olete te ise nats. Kas te teate, et umbes 60 aastat tagasi arvasid mõned inimesed samamoodi, et nad on paremad kui teised. Ja mis juhtus? Nad kaotasid.
Eestis elab palju häid ja tarku juute. Nagu Eri Klas, Eino Baskin jne. Ja me austame neid, sest nad on andnud nii palju. Kas te ei arva, et praegusel juhul teie teod represseerivad nende imidžit?

Ilmselt ei ole te minu artiklitest piisavalt aru saanud, las ma selgitan veelkord:
KOMMUNISTIDEST KURJATEGIJAD ON PAHAD. NAD TULEB TUUA KOHTU ETTE.
Kas nüüd on piisavalt selge?

5 Q’s
1. Kas te suudate ja millistel tingimustel teha rahu juutide ja II maailmasõja ajalooga?
2. Kas te ei arva, et teie tööd saab võrrelda natside omaga, kui nemad II maailmasõja ajal kogu aeg märkasid kedagi ja panid kellegi põgenema?
3. Kas te olete kunagi mõelnud kättemaksu maitsele, kas te janunete selle järele?
4. Mis saab teie karmast, kas te ei karda?
5. Kas te kunagi tunnete ebakindlust ses osas, kuidas järgmine põlvkond võib teie meeleheitlikke tegusid hinnata – jahtida vanu inimesi raha pärast?

Ma olen väga mures, kuidas ajalugu mu jõupingutusi hindab.
Kuidas te saate võrrelda mõrvareid sellega, kes toob mõrvarid kohtu ette? See ei ole tõepoolest mõistlik.
Meie kõigi karmale on parim, kui kõik süütute meeste, naiste ja laste tapjad saavad karistuse.

few quests
1. Mis on teie lemmiktoit?
2. Kas te tähistate jõule?

Pizza.
Ei.

H Niidas
Dr. Zuroff, ma aplodeerin teie julgusele vastata eestlaste küsimustele selles asjas.

Kas te usute, et kriminaalne vastutus on kollektiivne, tähendab, et kõik eestlased on vastutavad sõjakuritegude eest, mille eestlased või okupatsiooniväed Eestis II maailmasõja ajal sooritasid? Palun selgitage. Kas te olete nõus Iisraeli valitsuse kollektiivse vastutuse poliitikaga tappa palestiinlastest enesetapupommitajate perekonnad?

Ühel hetkel sureb viimane sõdur, kes võitles II maailmasõjas. Mis saab SWC missioonist siis? Kas SWC ei võta vastu poliitikat tuua kohtu ette genotsiidide kurjategijad hoolimata sellest, kas nendega olid seotud juudid või mitte? Kas SWC aitab Rwanda genotsiidi ohvreid või on see väheoluline arveteklaarimine kahe mustanahalise rahva vahel vaeses banaanivabariigis kaugel, kaugel eemal?

Lõpuks, kas te olete teadlik kultuurilisest autonoomiaseadusest sõjaeelses Eestis, mis oli mõeldud juutide, venelaste, sakslaste ja rootslaste vähemustele Eestis? See oli meie Eesti, mitte natside ega Nõukogude Eesti. See oli meie vaba valik.

VÄGA TÄHTIS – ME OLEME KOLLEKTIIVSE VASTUTUSE VASTU.
Ma käisin isiklikult kaks korda Rwandas, et aidata valitsust nende jõupingutustel anda kohtu alla massimõrvareid.
Jah.

lugeja
Tere!

On väga raske töötada sõjakurjategijate leidmise nimel nii pika aja järel ja omades nii vähe fakte-dokumente. Samuti tähendab see, et on suur oht teha vigu – mõista süüdi süütuid inimesi. Ja isegi vana Wiesenthal ei ole täielikult sellest patust puhas.

Spekuleerime veidi, kui avastatakse, et 36. politseipataljon ei osalnud Valgevenes juutidevastastes kuritegudes, mis siis saab? Mida te siis ütlete meile – eestlastele?

Kas te olete teinud selliseid vigu oma natsijahtimise karjääri jooksul? Kas te võite endale otsa vaadata ja öelda, et te olete täiesti puhas inimene? Ma tõesti loodan seda, muul juhul olen ma teis väga pettunud!

Kui tuleb välja, et 36. Eesti pataljon ei aidanud juute tappa, siis ma vabandan avalikult. Minu info põhineb Eesti ajalookomisjonil, mille moodustas president Lennart Meri. Võiks ju eeldada, et nad teadsid, mida nad teevad.

Jaan
Kust te saite oma filosoofiadoktori kraadi ja mis oli teie lõputöö teema?

Jeruusalemma heebrea ülikoolis 1997. aastal.

Minu lõputöö teema oli USA ortodokssete juutide vastus holokaustile ja see oli suunatud 1939. aastal Ameerika ortodokssete rabide „Päästekomiteele“, mis püüdis päästa juute – eriti rabisid ja talmudi-õpetlasi natside käest.

---
Küsimused:

1. Erinevalt hr. Ivanovist ma tahaks siiski küsida Vene antisemitistide kohta – ei ole saladus, et Saksa armees võitlesid ka mõned Vene üksused. Kas SWC uurib ka nende poolt sooritatud sõjakuritegusid?

2. Kas te näete kõiki inimesi, kes vabatahtlikult võitlesid Saksa poolel, kui kollaboratsionistid ja antisemitistid? Või saate te aru, et paljude Ida-Euroopa rühmade jaoks olid natsid lihtsamad ja liberaalsemad okupandid kahest võimalikust? Seega ei ole vabatahtlik võitlemine märk antisemitismist või sakslaste ja natside vastu tuntud sümpaatiast, nagu ka pole see märk valmisolekust sooritada sõjakuritegusid.

3. Kui õiglane on, et avalikke avaldusi tegev (mitte ainult uuriv) organisatsioon eeldab inimeste süüd süütuse asemel?

4. SWC kodulehel on Eesti kohta palju informatsiooni, mis on kummalised, ilmsed ja tõsised ebatäpsed tõlgendused ja väärarusaamad. Te kirjutasite 1998. aastal, et ajaloolistele tagamaadele tuginedes tugevnes 1930ndatel aastatel Eestis antisemitistlik omakaitse. (Tegelikult tugevnesid 30ndatel kõigepealt vapsid, nemad ei olnud eriti antisemitistlikud (kui välja arvata teisejärgulised juhid nagu Mäe), nad ei olnud omakaitse üksused. Omakaitse loodi 1941. aastal Saksa vägede poolt, et organiseerida paramilitaare, sinna kuulus palju inimesi (üle 30 000), kes tegelesid raudteede, tehase jne. valvamisega. Ainult väga väike osa neist olid antisemitistid või sõjakurjategijad).
Siit tulenevad küsimused: Kas te olete neis asjus saanud kompetentsemaks ja kui ei (või kui jah), siis: kas ei oleks parem enne konsulteerida kohalike juutidega, kui hakata tegema ühiskonna kohta selliseid avaldusi?

5. Kõige tähtsam küsimus: teie märkustest (näiteks „noored eestlased ei ole nende vanavanemate tegude eest vastutavad“) tuleneb kujutelm, et te asetate sõjaeelse Eesti ühiskonna samale pulgale meie ida- ja lõunanaabritega. Oluline vahe on siin, et Eestis ei olnud mitte kunagi pogromme, juriidilisi piiranguid (Lätis-Leedus olid) ega tugevat antisemitistlikku liikumist. Niisiis: milline on teie arvamus sõja-eelsest Eesti ühiskonast, ja võimalikest vahelülidest selle ning II maailmasõja ajal siin sündinu vahel? Et olla täpsem:

5a. Kui keegi ütleb: „Eestis olnud holokaust on kohalik produkt, ainult eestlased kasutasid sakslaste siinviibimist juutide hävtiamiseks“, siis kas te olete nõus sellega?

5b. Kui keegi ütleb: „Holokaust ei olnud kohalik afäär, kuid laialdase agressiivse antisemitismi traditsioon pani eestlased sooritama sõjakuritegusid“, olete nõus või mitte?

6. Kui sügavat uurimistööd teeb SWC enne avalduste tegemist? Viimasel 16 inimese nimekirjas oli mitmeid nimesid (Wasüi, Woohnaa), mis on eesti keeles absurd. Lisaks teatasid Eesti allikad, et vähemasti üheksa neist on juba surnud, neist neli surid sõja ajal.

7. Kas teate fakti, et Eesti vägedel ei olnud administratsioonis ühtegi inimest, kel oleks olnud enne sõda Eestis kõrge koht. Keegi ei olnud oma sõjaeelse positisooniga võrreldav norralaste Quislingi või prantlaste Petainiga. Enamgi veel – mõned neist (Ain Mere) avastati 1940/41 olevat Nõukogude agent. Kas need inimesed on need, kelle järgi saab teha järeldusi vanavanemate generatsiooni kohta? Kas ei ole võimalik, et igas riigis leidis võõrvõim sarnaseid (1/1000-1/2000) antisotsiaalseid inimesi, pani need juhtpositsioonile, andis neile relvad, võttis neilt enamiku inimeste sotsiaalse antipaatia ja kasutas neid kuritegude sooritamisel? Ja kõrge protsent holokaustiohvritest Eestis ei saa olla seotud Eesti natsionaalsotsialismiga ega ühiskonna suhtumisega, vaid lihtsalt olukorraga, kus kohalikku eneseregulatsiooni süsteem lõpetab tegevuse.

8. Kas olete märganud, et ajalookomisjon ei öelnud „oli...“ vaid ütleb pigem „on võimalik, et...“?

9. Miks ei püüa SWC leida Martin Sandbergerit? Eesti kolumnist sai lihtsalt infot selle kohta, et ta on Stuttgartis. Kas te teate, mida kirjutas Tiit Matsulevitš Eesti Ekspressis 6. juunil (ma ei ole 100% kuupäevas kindel)?

Samal ajal, kui me mõistame põhjusi, miks paljud Ida-Eurooplased eelistasid natse kommunistidele, jääb alles fakt, et nad otsustasid võidelda natside võidu poolt, mis teeb neist kollaboratsionistid, nende seas sooritasid paljud juutide massimõrvu, mis teeb neist natsikurjategijad.

Fakt, et sõjaeelses Eestis ei olnud pogromme ei tähenda, et eestlased ei saanud holokausti ajal juute mõrvata ega mõrvanud neid. Kahjuks mõned mõrvasid. Kurb tõsiasi on, et natsid lõid tingimused, mille raames eestlased sooritasid kohutavaid kuritegusid kohalike ja välismaisete juutide vastu.
Sandberger mõisteti juba Eestis oma kuritegude eest süüdi. Me kontrollisime seda.

Karl
Lugupeetud härra,

Kas on võimalik, et maailm saaks olla ilma kättemaksu ja vihkamiseta? Eestlased, vähemasti osaliselt, on kristlased. Me usume andeksandmisse ja armu. Kas on võimalik, et juudid võtaksid need väärtused vastu? Või jääb „silm silma vastu“ kehtima maailma lõpuni?

Teile infoks, et kui Vana Testament (juudibiibel) kirjutab „silm silma vastu“, tähendab see juudi seaduse järgi rahalist kompensatsiooni, mitte kellegi silma väljavõtmist.

Mati K
Teie organisatsioon tegeleb natside kuritegudega juutide vastu.
Miks te ei tegele nõukogude kuritegudega juutie vastu Stalini ajal samuti? Või tegelete te nende kuritegudega?

Kas teil on infot, kui palju juute tappis, saatis välja, represseeris või piinas Stalin?

1930ndatel tappis Stalin Ukrainas miljoneid inimesi neid näljutades. Milline võis olla juutide protsent nende seas, kes Ukrainas surnuks nälgisid?

Holokaust on meie peamine eesmärk selle kohutava ulatuse ja efekti tõttu. Kommunistide kuritegusid peab uurima ja kurjategijad tuleb kohtu alla anda, kuid nad ei olnud nii juute haavavad kui holokaust.

Mati K

Kas väljendit „holokaust“ võib defineerida nii: holokaust on juutide tapmine, väljasaatmine ja/või piinamine nii Hitleri natsirežiimi kui Lenini-Stalini kommunistliku režiimi poolt?

Ei.
Väljend „holokaust“ tähendab ainult natside püüdlust hävitada Euroopa juudid.

babukba
Kes oli Konstatin Päts?

Eesti liider enne II maailmasõda.

YxKomm
Miks algas teie kampaania „Viimane võimalus“ nii hilja, kui juba enamik süüdistatavatest on surnud või liiga vanad, et kohtu alla anda? Miks te ei alustanud 1988 või 1990, näiteks?

Me oleks saanud. Me oleks pidanud. On häbiväärne, et me seda ei teinud.

YxKomm
Kas te usute, et karistus hoiab ära tulevikukuriteod?

(Miks ei tööta see reaalsuses, eriti Iisraelis – ei karistus ega surm ei hoia ära palestiinlaste ensetapurünnakuid süütute inimeste vastu? Võibolla on kogu teie organisatsiooni filosoofia (karistus ilma armuandmiseta) vale? Võibolla peaksite te ära hoidma natslike ja kommunistlike ideede levimist maailmas – kuna nemad on vastutavad tervete rahvaste viimiseni kuritegude sooritamisele?)

Me usume õigluse efektiivsusesse.

Mati K.
Ajaloolane Leo Dribinin ütles artiklis http://www.epl.ee/artikkel.php?ID=211536 et 14. juunil 1941. viidi 20 700 inimest, 500 neist juudid, Lätist Siberisse.
(Lisaks, kui ma mõistsin Dribinini avaldust õigesti, siis nii Lätis kui Siberis tapeti Nõukogude võimu poolt 15 000 inimest, juudid nejde seas).
Kas SWC hakkab tulevikus tegelema nende NSVLi kodanikega, kes küüditasid ja tapsid need ligi 5000 Läti juuti?

Mitte kõiki juute, kelle NSVL küüditas, ei tapetud. Paljud jäid ellu. Ma arvan, et meil puudub aeg ja ressursid selleks enne nende surma.

Oskar
Dr. Zuroff,
Tänan teid online-intervjuu eest sellel pideval teemal. Teie vastused on väga hinnatud.
1. Kui Eesti valitsus ei anna kohtu alla ja ei karista neid sõjakurjategijaid SWC rahuldamiseks, kas teie või SWC teeb lobitööd mõnes või kõigis NATO liikmesmaas (ametlikult või mitteametlikult) Eesti vastu NATO ja ELi liikmeks saamise osas?
2. Millal avalikustab SWC tõendid (tervenisti) nende sõjakurjategijate vastu, näiteks 36. politseipataljoni liikmete, hr. Henry Mannili või kellegi teise süüdistatava natsikurjategija vastu? Kui ei avalikusta, miks?
3. Palun selgitage, kui süüdistavad väited natsikuritegude kohta ei ole laim, mis on teie meelest laim?
4. Millised plaanid on SWC-l samasuguseks operatsiooniks nagu „Viimane võimalus“ Venemaal või Valgevenes? Kui ei ole plaane, siis miks?
5. Juudid tunnevad ägedust, kui räägitakse natsikurjategijate süüdimõistmisest, samamoodi tunnevad baltlased, kui räägitakse nõukogude sõjakurjategijate süüdimõistmisest. Milline on teie isiklik ja ametlik reaktsioon Iisraeli valitsuse keeldumisele Leedu palvele anda välja nõukogude sõjakurjategija Nahman Dushanski, et ta saaks Leedu kohtu ette astuda? Kas on mingit võrdsust nõukogude sõjakurjategija ja natsikurjategija vahel? Kui ei, miks?
6. Palun selgitage, miks on Eesti juudi kogukond olnud vait 36. politseipataljoni liikmete kohtu alla andmise teemal? Kas teie või SWC meelest sanktsioneerib Eesti valitsus või meedia ametlikult või mitteametlikult antisemitismi?
7. Palun kirjeldage USA valitsusametnike seotust ja toetust sellele asjale. Kui palju on SWC oma juurldustes toetunud USA valitsusametnike ja Eesti võimude sekkumisele?
8. Palun selgitage, kui palju SWC dokumentidest selles asjas tuleneb Nõukogude aja või Venemaa allikatest?
9. Palun kirjeldage praegust koostöö taset SWC ja Vene valitsusametnike vahel.
10. Kas eestlastel oli õigus enesekaitsele Nõukogude ja natside okupatsiooni ajal? Kui ei, siis miks?
11. Kas Eesti kannatused Nõukogude ajal on õigustatud, kuna mõned Eesti kodanikud osalesid (vabatahtlikult või mitte) Saksa sõjaväeüksustes II maailmasõja ajal? Kui jah, miks?
12. Kuidas vastab SWC süüdistustele, et kaldub Eesti-vastasusele? Kas teil on plaane või strateegiaid nende süüdistustega võitlemiseks?
13. Palun iseloomustage SWC vaateid sobiva programmi kohta pakutud holokausti mälestuspäeva osas Eestis.

Tänan teid veel kord, teie vastuste eest. Ootan nende lugemist.

1. Me ei ole otsustanud.
2. See on kaalumise all olev võimalus.
3. See on laim.
4. Me loodame laieneda teistesse riikidesse, sealhulgas Venemaale ja Valgevenesse.
5. Vt. ülal.
6. Te peate seda nende käest küsima.
7. USA valitsus on küllaltki aktiivne nendel teemadel ilma meie sekkumiseta. See ilmselgelt aitab meid jõupingutustes, kuid nad nõustuvad meie eesmärkide ja tööga nende rahulolu nimel.
8. Mõned.
9. Seda pole
10. Kui enesekaitse tähendab juutide mõrvamist – EI.
11. Üks kuritegu ei õigusta teist.
12. See on naeruväärne. Kuidas te seletate fakti, et me oleme teinud enam-vähem sama asja paljudes erinevates riikides?

ibald
Kas teie viiamane rünnak Eestlaste vastu on kuidagi seotud Eesti sõdurite monumendiga, mis Pärnus maha võeti?
Irene Baldwin

Nad alustasid enne ja jätkavad pärast.

CC
Kas te teate, et Eesti oli (ilmselt) esimene riik maailmas, kes andis teistele siin elavatele rahvastele – ka juutidele – autonoomia?

Teised riigid – Läti ja Leedu – tegid seda samuti umbes samal ajal.

Karmen Lust
Kas palestiinlastel on õigus oma riigile ja iseseisvusele? Miks neil seda pole?
Kas te ei arva, et nad kasutavad vägivalda juutide vastu, kuna nad on kaotanud lootuse saada oma riik mõistlikul teel?

Neile on paukutud iseseisvust ja oma riiki. Kõik, mis neil oli vaja teha, oli loobuda terrorist ja aktsepteerida Iisraeli riiki oma naabrina. Selle asemel käivitasid nad massiivse vägivallakampaania Iisraeli tsiviilisikute vastu ja näitasid selgelt üles, et nende tegelik eesmärk on hävitada Iisrael. See on põhiline praeguse Lähis-Ida konflikti reaalsus.

Schmuck
2001. aastal palus Simon Wiesenthali keskus Iisraeli ülemkohtult peatada Richard Wagneri tööde kontsert, öeldes, et kadunud helilooja oli Hitleri režiimi sümbol. Enamgi veel, te palusite kohtul käskida valitsusel lõpetada iga-aastase Iisraeli festivali rahastamine, kui Wagnerit mängitakse.

„Hitler ütles ise, et igaüks, kes tahab mõista natsionaalsotsialismi, peab lihtsalt kuulama Wagnerit,“ ütlesite te.

Kas te usute, et teie tegevus oli põhjendatud? Kas te usute, et kui paaria, sõjakurjategija, diktaaror kuulab teatud artisti, peab selle artisti teosed keelama? Kas te usute, et inimesi pommitatakse natsiideoloogiaga, kui nad kuulavad Wagnerit?

Meie kampaania põhines sellele, et paljud iisraellaed pidasid seda solvavaks, et riigi raha kasutatase kohutava antisemiiid muusika kontserdiks. Keegi ei arvanud, et see muusika teeks kellelegi ajupesu.

juku

Kas te teate, et paljud vastikud küsimused on siit online-jutukast ära võetud. See tähendab, et EP saadab teile ainult need küsimused, mis on peaaegu poliitiliselt korrektsed.
Kas teie meelest on see põhjendatud? Mina arvan, et teil peaks olema võimalus vastata kõigile Eesti lugejate esitatud küsimustele, isegi kui need on otsesed teie solvangud.

See on EP poliitika. Mitte minu otsus.

A scientist
Lugupeetud dr. Zuroff,
Teie tegevuse tagapõhi Eesti meedias on informeeritud jälgijale nii läbipaistev kui olla saab. On selge, et Iisraeli riigi rahvusvaheline prestiiž on praegu ohus, kuna ta hävitab Palestiina asundust. Balti riikide inimesed on rohkem ärritunud selle tegevuse pärast kui teised riigid, sest meie oleme selliseid repressioone viimase 60 aasta jooksul talunud. Seega on teile antud käsk kritiseerida eestlasi, lätlasi ja leedulasi meie rahvaste sooritatud holokaustis, et viia meie tähelepanu ära teie pealikult A. Sharonilt ja teistelt. Kas teil on selle kohta kommentaare?

Teie järeldus põhineb antisemitismil. Õppige natuke Lähis-Ida, Baltimaade ja fundamentalistliku Islami ajalugu ja hinnake oma positsioon ümber.
________________________________________


Dr. Zuroff saatis neljapäeva hommikul lisavastuse kõigile neile, kes ehk ei saanud oma küsimusele vastust kolmapäeval.

„Ma tahaksin lisada ühe kommentaari, mis on vastuseks neile mitmele inimesele, kes ei saanud ehk vastust.

Kõigile neile, kes väljendasid soovi näha samalaadset tunnustust Eesti kannatustele kommunistide käes pärast seda, kui Eesti on otsustanud pidada ametlikku holokausti mälestuspäeva, tahan ma selgitada mõningaid aspekte, mis on kriitilised selles diskussioonis:

1. Holokaust oli katse täielikult hävitada ühte üle maailma asustatud rahvast ainult selel pärast, et nad olid sündinud selliste inimestena, keda natsid pidasid RASSILISELT ALAMATEKS, pööramata vähimatki tähelepanu nende käitumisele, uskumustele, kodakondsusele (paljud neist olid Saksa kodanikud), lojaalsusele (paljud neist olid võidelnud Saksamaa eest I maailmasõjas ja olid saanud vapruse eest Raudristi; 15 000 Saksamaa juuti suri Saksa vägede hulgas I maailmasõja ajal) ja usule (paljud natside poolt juutidena tagakiusatutest olid sündinud ja praktiseerivad kristlased, kel oli ebaõnn omada juutidest vanavanemaid). Need mõrvad viidi mitmel juhul täide „tööstuslikul“ viisil, kasutades viimaseid teaduse saavutusi efektiivsuse suurendamiseks ja raha kokkuhoidmiseks, tehes sellega holokaustist kui tänapäevase massimõrva musternäite. Fakt, et natsid olid võimeliselt üle võtma peaaegu kogu Euroopa ja seadma seal sisse oma fanaatilist ja ebamoraalset rassipoliitikat oli tragöödia kogu inimkonnale, kuid eriti juutidele, kes hävitati peaaegu täielikult. Tegelikult, kui natsid oleksid, hoidku Jumal selle eest, võitnud II maailmasõja, oleks see olnud üheks tulemuseks, ja need, kes võitlesid III Reichi võidu eest, peavad mõistma natsi-Saksamaa armeesse astumise kohutavaid tagajärgi.
2. Holokausti jubedad tagajärjed ja nende kurjad mõjud on põhjus, miks tsiviliseeritud maailm on viimase kolme aastakümne jooksul enam huvitunud holokausti teemast, enam ja enam inimesi tahavad õppida selle aja kohta rohkem, et aidata selliste kohutavate tragöödiate ärahoidmist tulevikus. (Mitte et oleks garantiisid ärahoidmise osas, kuid praktiliselt üldine suhtumine Põhja-Ameerikas ja Lääne-Euroopas on, et holokaustist saab õppida väga tähtsaid õppetunde.) See on eriti oluline nendes riikides, mis olid OTSESELT nende juhtumitega seotud, isegi riigid nagu Rootsi, kes olid neutraalsed II maailmasõja ajal.
3. EESTI ON OTSESELT HOLOKAUSTI JUHTUMITEGA SEOTUD:

a. EESTI JUUTIDEST KODANIKUD TAPETI HOLOKAUSTI AJAL, MÕNEDEL JUHTUDEL EESTI NATSIKURJATEGIJATE JA KOLLABORATSIONISTIDE POOLT;
b. VÄLISMAISED JUUDID TŠEHHOSLOVAKKIAST, LEEDUST JA LÄTIST TAPETI EESTIS, MÕNEDEL JUHTUDEL EESTLASTE OSALUSEGA;
c. EESTI ÜKSUSED OSALESID JUUTIDE TAGAKIUSAMISES JA MÕRVAMISES VÄLJASPOOL EESTIT – VALGEVENES, POOLAS JA LEEDUS.
See tähendab, et holokaust on oluline peatükk Eesti ajaloos ja sellega peab tegelema, isegi kui see on ebameeldiv. Uskuge mind, see on palju ebameeldivam ohvrite jaoks.
4. Kuriteod, mida sooritasid Eestis kommunistid tõid paljudele eestlastele kaasa kohutava kannatuse, ka paljudele juutidele. (Üle 440 juudi viidi kommunistide poolt Siberisse 1941. aasta juunis.) Neid kuritegusid ei tohi kunagi unustada ja on tähtis, et nendes kuritegudes süüdi olevad inimesed toodaks kohtu alla. Kuid see, mis juhtus Eestis, ei oe holokaust ega mitte ligilähedalgi sellele. Eestlaste kannatused olid jubedad, kuid see ei tähenda, et peaks looma ajalooliselt valesid paralleele ühe palju suurema kannatusega. Ka ei saa eestlaste kannatust tuua vabanduseks nendele eestlastele, kes tegid natsidega koostööd. Need, kes võitlesid koos III Reichiga peavad mõistma, millised oleksid olnud II maailmasõjas natside võidu tagajärjed, isegi kui nad tegid seda rohkem vihast NLiidu vastu kui Saksamaa-armastusest.
5. Paljud juudid teenisid tõepoolest kommunismi ja osalesid kuritegudes tsiviilisikute vastu. Nad peavad vastutama oma kuritegude eest nagu kõik teised. Kuid peab olema selge, et nad ei teinud seda lojaalsusest juutidele vaid lojaalsusest kommunismile, reetes juudid. Need olid inimesed, kes vahetasid Jeruusalemma Moskva vastu, kes keerasid selja omale rahvale ja mõnedel juhtudel kiusasid juute taga.

Seega ei sooritatud neid kuritegusid lojaalsusest juutidele või juutide eest, see on väga oluline vahe selle situatsiooniga, mis puudutab mitmeid natsidest sõjakurjategijaid Kesk- ja Ida-Euroopast, kes arvasid, et nad täidavad oma patriootilist kohust, kui teevad koostööd natsi-Saksamaaga ja paljudel juhtudel mõrvavad massliselt juute.
________________________________________

Kõik solvavad, mõnitavad, vihkamist õhutavad jms. küsimused ning kommentaarid kustutame.
________________________________________

Dr. Zuroff on Jeruusalemma Simon Wiesenthali keskuse direktor. Keskuse Iisraeli kontor loodi selleks, et leida ja aidata kohtu ette tuua natsidest sõjakurjategijaid kogu maailmast. Kui paljudes riikides puudus seadusandlus natsidest sõjakurjategijate kohtlemiseks, siis mängis Simon Wiesenthali keskus olulist rolli valitsuste veenmises, et sellised seadused vastu võetaks ning natsidest sõjakurjategijad kohtu ette toodaks.

Eestis on dr. Zuroff saanud tuntuks Venezuelas elava eestlase Harry Männili süüdistamisega sõjakuritegudes ning 36. politseipataljoni väidetavate kuritegude paljastamisega Valgevenes 7. augustil 1942. Zuroffi sõnul aitas eestlastest koosnev 36. politseipataljon Novogrudokis mõrvata 2500 juuti, samas on väitnud kaitsepolitsei, et nende teada eestlased massimõrvas ei osalenud.

Zuroff esitas nimekirja 36. politseipataljoni 16 võitlejast, keda ta kaitsepolitsei andmetel kahtlustab alusetult juutide hävitamises Teises maailmasõjas. Aluseks võttis ta 23.12.1942 36. eesti politseipataljoni autasustatud võitlejate nimekirja ning valinud sealt välja 16 nime sünniaastatega vahemikus 1913-1923. Kaitsepolitsei andmetel on nimekirjas toodud isikutest neli langenud Teise maailmasõja ajal lahingutes ja viis surnud pärast sõda.

36. politseipataljoni ülema Harald Riipalu kirjapandud teksti järgi jõudis pataljon Novogrudokki 5. või 6. augustil ning sai kohe paar päeva puhkust. Kaitsepolitsei andmetel mõrvati Novogrudokis umbes 2500 juuti juba 7. augustil, kuigi selle kuupäeva kohta puuduvad samuti usaldusväärsed andmed. Juutide eskortimisest ja nende hukkamisest pole Riipalu tekstis sõnagi.
Dr. Zuroff on öelnud:
• Kaitsepolitsei poolt on see räige seisukoht. Me tõesti ei mõista, härra Jüri Pihl peab kas oma seisukoha tagasi võtma või ise tagasi astuma, üks kahest. – Kaitsepolitsei teatest, et neil pole mingit infot, et pataljon, mille hingel väidetakse olevat 2500 Valgevene juudi elu, oleks seal midagi inimsusvastast korda saatnud.
• Tunneme, et aeg hakkab otsa saama ja kui me ei võta ette otsustavaid samme, on kõige tõenäolisem, et Eestis ei peeta ainsatki kohtuprotsessi natsikurjategijate üle. – Põhjustest, miks pani Wiesenthali keskus välja 10 000 USA dollari suuruse vaevatasu inimestele, kelle info aitab kurjategijaid kohtu ette tuua ja süüdi mõista.
• Kohalike natslike kollaborantide avalik vastutuselevõtt on väga tähtis protsess kohaliku ühiskonna jaoks, kuna see aitab korraldada vastandamise kuritegeliku minevikuga, anda hinnangut kollaborantide rollile juudi kogukonna massilises hävitamises.
• See mis siin juhtus on väga halb, kuid keegi ei süüdista noori eestlasi selle eest, mida nende vanavanemad teinud on. Süüdistame ainult neid, kes on süüdi ja kui nad on elus, siis tuleb nende üle kohut mõista.
• Läti ja Austraalia võimud peavad võtma endale vastutuse selle eest, et sõjakurjategija suri vanadekodus, mitte aga vanglas. – Lätlasest väidetava sõjakurjategija Konrads Kalejsi surma kohta Austraalias.

Simon Wiesenthali keskuse Iisraeli büroo direktor Efraim Zuroff (paremal) loodab Teise maailmasõja ajal juute tapnud inimeste jälile jõudmiseks informatsiooni saada 10 000 dollari eest.
Natsikuritegusid uuriv Simon Wiesenthali keskus pani eile välja 10 000 USA dollari suuruse vaevatasu inimestele, kelle info aitab kurjategijaid kohtu ette tuua ja süüdi mõista.

“Tunneme, et aeg hakkab otsa saama ja kui me ei võta ette otsustavaid samme, on kõige tõenäolisem, et Eestis ei peeta ainsatki kohtuprotsessi natsikurjategijate üle,” ütles Simon Wiesenthali keskuse Iiraeli büroo direktor Efraim Zuroff eile operatsiooni “Viimane võimalus” tutvustades.

Viimane võimalus. “See ei ole viimane võimalus ainult Wiesenthali keskusele, see on viimane võimalus ka Eestile,” lisas ta.

10 000 USA dollarit ehk ligi 157 000 krooni kavatsetakse pakkuda igale inimesele, kes annab Simon Wiesenthali keskusele vajalikku informatsiooni.

“Pean tunnistama, et eelistaksin niisugust pakkumist mitte teha, sest seda raha võivad tahtma tulla üsnagi halvad inimesed,” lausus Zuroff. “Samal ajal aga tean, et kui me seda ei tee, siis kõige tõenäolisemalt ei toimu kunagi kohtuprotsessi.”


Tema sõnul on uurimisega kiire, kuna nii kahtlusalused kui ka tunnistajad on väga vanad.

Esmaspäeval Vilniuses käivitatud samalaadne kampaania on Zuroffi sõnul andnud juba esimesi tulemusi. “Meile on juba helistatud ja oleme saanud infot kuritegusid sooritanud inimeste kohta,” lisas ta. “Loodame, et sama asi juhtub ka Eestis.”

Zuroffi sõnul on keskusel tulevikus kavas laiendada kampaaniat ka väljapoole Balti riike.

Avaldavad reklaame. Projekti tulemuslikumaks läbiviimiseks kavatseb keskus avaldada Eesti meedias reklaame telefoninumbriga, kuhu informeeritud inimesed natsikurjategijatest teatada saavad.

Kuna aastakümneid tagasi toime pandud kuritegude puhul on raske leida tunnistajaid, siis Zuroff loodab, et nendega võtavad ühendust tapmistes osalenud inimesed. “Nad on kõige paremad tunnistajad, sest nägid kõike oma silmaga ja teavad, mis juhtus,” ütles Zuroff.

Zuroff loodab, et juba Nõukogude okupatsiooni ajal süüdi mõistetud tulevad tunnistama, sest neil pole karistust karta.

Projekti üks autoreid ja rahastajaid, Miamis tegutseva heategevusfondi Targum Shlishi juht Aryeh Rubin märkis, et tegemist ei ole kättemaksu, vaid õigluse otsimisega.


URL: https://www.epl.ee/artikkel_211472.html