8. aprill 2003 9:04 BNS
 
Wiesenthali keskus pakub raha (täiendatud)
 
 

Teisipäevane Eesti Päevaleht ja Postimees avaldasid natsikurjategijaid jahtiva Simon Wiesenthali keskuse ja Targum Shilishi fondi paljuräägitud kuulutuse, milles pakutakse tasu holokausti korraldajate tabamiseni viiva teabe eest.

Kuulutuses öeldakse, et holokausti ajal aitasid kohalikud käsilased natsidel mõrvata tuhandeid juute nii Eestis kui ka teistes riikides.

Wiesenthali keskus ja Shilishi fond pakuvad 10.000 USA dollarit ehk ligi 150.000 krooni teabe eest, mis aitab natsi sõjakurjategijaid kohtu alla anda ja karistada.

Kuulutuses on avaldatud Wiesenthali keskuse Eesti ja Iisraeli kontaktandmed.
SL Õhtulehe reklaamidirektor Toomas Tölp ütles BNS-ile, et samalaadne kuulutus jõudis ka SL Õhtulehe toimetusse, kuid ajaleht ei jõudnud seda teisipäevasesse numbrisse sisse panna.

“ Mingeid probleeme me selle kuulutuse avaldamises ei näe ning lähipäevil peaks see kuulutus ilmuma ka meie lehes,” sõnas Tölp.

Maalehe vanemtoimetaja Sulev Oll ütles BNS-ile, et Wiesenthali keskus broneeris reklaamipinna neljapäevasesse lehte.

Sellise reklaami avaldamiseks, nagu ilmus teisipäevases Postimehes ja Eesti Päevalehes, Maaleht takistusi ei näe.

Paar kuud tagasi üritas keskus kuulutust Eesti lehtedes juba avaldada, kuid toonane katse ebaõnnestus. Esialgne tekst väitis, et koostööd natsidega tegi Eesti rahvas. Seda pidasid rahvustevahelist vaenu õhutavaks ka siinse juudi kogukonna esindajad. Nüüd räägib kuulutus natside käsilastest.

Samuti avaldas esialgne variant kaitsepolitsei telefoninumbri, kuigi kaitsepolitsei ei pannud välja 10.000 dollari suurust pearaha.

Samalaadse kampaania korraldas Wiesenthali keskus ka Leedus ja Lätis.

Simon Wiesenthali keskuse Jeruusalemma büroo juht Efraim Zuroff annab kolmapäeval Riias Balti riikidest natsikurjategijate otsimise kampaania teemal pressikonverentsi.

Kaitsepolitsei nimetab oma aastaraamatus Wiesenthali keskuse Eestist natsikurjategijate otsimise kampaaniat sisuliselt läbikukkunuks.

“ 2002. aastal tekitas Eesti ühiskonnas tugevat vastukaja Teise maailmasõja ajal natsionaalsotsialistliku Saksamaa poolel toime pandud aegumatute kuritegude uurimine. Vastavaid kriminaalasju menetles kaitsepolitseiamet juba kolmandat aastat, kuid kellelegi süüdistuse esitamiseks piisavaid tõendeid seni pole ilmnenud,” seisab kaitsepolitsei aastaraamatus.

Kaitsepolitsei märgib, et mõningatest välisriikide organisatsioonidest on kaitsepolitseile seetõttu ette heidetud soovimatust või suutmatust kõnealuseid kuritegusid uurida. Kaitsepolitsei hinnangul näitab etteheidete paikapidamatust natsikurjategijate otsimise kampaania sisuline läbikukkumine.


URL: http://www.delfi.ee/archive/index.php?id=5496177