9. aprill 2003 16:00 BNS
 
Zuroffi kampaaniat saadab Leedus edu
 
 

Natsikütt Efraim Zuroff kinnitas teisipäeval Vilniuses, et on saanud pärast mullu suvel alanud kampaaniat “Viimane võimalus” Leedust teateid 174 isiku kohta, keda kahtlustatakse juutide tapmises holokausti ajal.

Natsikurjategijaid jahtiva Simon Wiesenthali keskuse Jeruusalemma büroo juht Zuroff ütles, et keskus on eelmisest juulist alates saanud 16 telefonikõnet, 19 kirja ja ühe elektronkirja. Enamik pöördumisi tehti kampaania “Viimane võimalus” alguskuudel.

Natsikütt möönis, et enamik 174 kahtlustatavast on juba surnud või nõukogude ajal karistuse ära kandnud.

Zuroffi sõnul lootis keskus, et informatsiooni jagavad ka need, kes kandsid oma karistuse juba nõukogude ajal ära ja keda enam ei ähvarda vastutus samade tegude eest, kuid selliseid pöördujaid ei olnud. Ta kutsus neid inimesi keskusse pöörduma ja rääkima, mida nad nägid ja teavad.

Natsikütt nentis, et seni on vaid üks Leedu elanik küsinud tasu teabe eest, mis puudutas juutide tapmist holokausti ajal.

Ü htlasi teatas Zuroff, et muutub holokaustis süüdistatavatest teavitamise eest tasu maksmise kord. Üheksa kuud tagasi algatatud kampaania alguses pakkusid Wiesenthali keskus ja USA-s tegutsev Targum Shilishi fond 10.000 USA dollarit ehk ligi 150.000 krooni teabe eest, mis aitaks natsi sõjakurjategijaid kohtu alla anda ja karistada.

Teisipäeval Vilniuses avalikustatud uue süsteemi kohaselt saab 1000 dollarit ehk umbes 15.000 krooni see, kelle teabe alusel algatatakse ametlik uurimine veel elus oleva ja kohtu ette astumiseks piisavalt terve isiku suhtes, keda kahtlustatakse juutide mõrvamises holokausti ajal.

1500 dollarit lisandub, kui kahtlusalusele esitatakse süüdistus. 10.000 dollarit saab informaator siis, kui mõni isik tema andmete põhjal süüdi mõistetakse.

Zuroffi sõnul on uus süsteem vastuvõetavam ja peaks mõjutama inimesi aktiivsemalt avalikustama nende käes olevat teavet.

Natsikütt lisas, et Leedu prokuratuur algatas keskusest edastatud teabe alusel uurimise, mis puudutab juutide tapmist Teise maailmasõja ajal Rokiškise linnas. Zuroff avaldas lootust, et lähinädalail algatatakse veel mõni uurimine.

Mõningatel andmetel hukati Leedus Teise maailmasõja ajal 200.000 juuti ehk 90 protsenti sõjaeelsest juudi kogukonnast.

Kolmapäeval annab Zuroff kampaaniale “Viimane võimalus” pühendatud pressikonverentsi Riias.

Ka Eesti juhtivad ajalehed on avaldanud Wiesenthali ja Shilishi fondi kuulutusi, milles pakutakse 10.000 dollarit teabe eest, mis aitab juutide tapmises kahtlustavaid kohtu alla anda ja karistada.

Kaitsepolitsei nimetas oma äsjailmunud aastaraamatus Wiesenthali keskuse kampaaniat natsikurjategijate otsimiseks Eestis sisuliselt läbikukkunuks.

“ 2002. aastal tekitas Eesti ühiskonnas tugevat vastukaja Teise maailmasõja ajal natsionaalsotsialistliku Saksamaa poolel toime pandud aegumatute kuritegude uurimine. Vastavaid kriminaalasju menetles kaitsepolitseiamet juba kolmandat aastat, kuid kellelegi süüdistuse esitamiseks piisavaid tõendeid seni pole ilmnenud,” seisab kaitsepolitsei aastaraamatus.


URL: http://www.delfi.ee/archive/index.php?id=5504586