12.07.2002 Eesti Päevaleht Online
 
Rask: natsikütt peab austama meie seadust
 
 

By Kristo Mäe

Justiitsminister rõhutas, et teabe kogumine juutide tapmiste kohta peab toimuma seadusega kooskõlas

Justiitsminister Märt Rask avaldas lootust, et Simon Wiesenthali keskuse Iisraeli büroo direktori Efraim Zuroffi väljakuulutatud 10 000-dollariline natsijaht ei tekita eestlastes pealekaebamist ning kättemaksuiha, vaid aitab selgitada võimalikke süüdlasi.

Kuidas hindate Efraim Zuroffi 10 000 dollari pakkumist natsikurjategijaid puudutava teabe eest?Ausalt

öeldes hindan kõiki neid initsiatiive kooskõlas Eestis kehtivate seadustega ja me käsitleme kõiki sõjakurjategijaid, olenemata, millise režiimi ajal nad tegutsesid, täpselt ühtemoodi.

Initsiatiiv, et inimsusvastaseid kuritegusid Eestis veelkord väga põhjalikult analüüsitaks ja võimalikud süüdlased välja toodaks, kõik kahtlused hajutataks ja lõpuks tõmmataks kriips alla, on tore ja selle vastu ei saa kellelgi midagi olla. Aga seda initsiatiivi saab rakendada üksnes kooskõlas meie seadustega.

Kuidas peaks suhtuma üleskutse võimalikesse tulemustesse?

Kui selle üleskutse tulemusena laekub mingisugust informatsiooni, siis see kuulub kontrollimisele kriminaalmenetluse käigus. Kui see avab kellelgi mingid mälufailid või mingid arhiivimaterjalid, siis on see kindlasti positiivne.

Kas näete üleskutsel ka negatiivseid tagajärgi?

Kui see tekitab pealekaebamise ja üksteisele ärategemise, kättemaksuiha vanade asjade eest, siis kindlasti ei ole see suunatud sellele, mida härra Zuroff taotles. Hinnangut saame ikkagi anda vastavalt kehtivale seadusele.

URL: https://www.epl.ee/artikkel_209763.html