07.06.2009 nelli.ee

Juudiviha külvamine on Eestis ... seaduslik

Internetis ripub puutumatult üleval jõhker juudivastane leht. ­Puhtas eesti keeles.
" Kui me peame vabad olema juutidest ja taas õnnelikud, rõõmsad olla tahame, siis peab koos meiega noorus võitlema, et allutada juudikurat," teatatakse netilehel.
Eelmainitud lause on vaid murdosa juudivaenulike tekstide hulgast.
Keegi on näinud kurja vaeva, et taaselustada ilmasõja aegne natside propagandaleht "Der Stürmer."
Leht laskub, nagu originaalgi, keskaegsetesse müütidesse, nagu näiteks see, et juudid tapavad lapsi ja joovad nende verd.

Eesti juutide nimekiri
Lisaks leidub lehelt ka eesti juutidest avaliku elu tegelaste nimekiri, millel on taustaga seoses ühemõtteline, isikuvastast kuritegu õhutav eesmärk.
Võtsime vaevaks uurida, karistusseadustiku millise paragrahvi alla taoline vihakülvamine käima peaks. Nopime tekstist ühe jõhkrama lause ja asume näpuga järge ajama. Lause on selline: "Kasutage seda propagandamaterjali mu leheküljel ja võidelge juudi alaminimesega!"
Tundub, et paragrahv 151 ("Vaenu õhutamine") on sellisteks juhtumiteks loodud. Seal on kirjas, et karistada saab tegevuse eest, millega avalikult on kutsutud üles vihkamisele, vägivallale või diskrimineerimisele seoses rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse jne. eest.
Pöördume kaitsepolitseisse.

Karistus nõuab tagajärge
Kaitsepolitsei komissar Andres Kahar tunnistab aga, et nende käed jäävad lühikeseks: "Nimetatud internetilehekülg ja sellega seonduv probleemistik on meile tuttav. Lehekülg on USA`s asuvas serveris ja sinna kaastööd tegev Eesti elanik on meile teada. Kriminaalmenetluse alustamiseks puudub aga kuriteo koosseis - karistusseadustiku paragrahv 151 eeldab reaalset ohtu elule ja tervisele või tagajärje saabumist.
Ehk siis lihtsamalt: Eesti seaduste järgi on karistatav tagajärjega vaenu õhutamine."
Lähemalt uurides selgub, et kolm aastat tagasi on seadusse tõepoolest lisatud lõiked tagajärje kohta, mis annab radikaalsetele vihakülvajatele suhteliselt vabad käed.
Seega näib, et peab lootma vaid sellele, et meie hulgas ei leidu poolearulisi, kes vana sõjapropagandat tõe pähe võtaksid.
Teadmiseks veel, et eelmine "Der Stürmeri" juht Julius Streicher mõisteti Nürnbergi protsessil süüdi kuritegudes inimsuse vastu. Karistuseks surm poomise läbi. Peamiseks kuriteoks loetigi tema juudivastase nädalalehe toimetamine.

Markkus Tael

Efraim Zuroff:
kahetsusväärne seaduseaps
Oma nördimust olukorra üle väljendab Eestis natsikurjategijaid taga ajanud Iisraeli Wiesenthali Keskuse direktor Efraim Zuroff:
" See on eriti kahetsusväärne, et Eestis, kus toimus holokaust ja julgeolukupolitsei aitas ka teistes riikides massimõrvasid ellu viia, ei ole olemas seadust, mis keelaks sellise tülgastava antisemiitliku propaganda tegemist.

nelli.ee