"OPERATSIOON: VIIMANE VÕIMALUS"  
  l. Põhjendus

Vajadus holokausti ajal toime pandud sõjakuritegude sooritajate kohtu ette toomiseks on ilmselge, kuid tegelikult on selle saavutamisega seotud takistused suurenenud ja aeg on lõppemas. Olgugi, et mitu tuhat inimest, kes aktiivselt osalesid juudiküsimuse „lõpplahenduse“ täideviimisel ega ole oma kuritegude eest karistada saanud, on elus, vähenevad võimalused nende kinnivõtmiseks kiiresti mitmel põhjusel:

1.

Kahtlusalused on juba väga vanad.

2. Ka võimalikud tunnistajad on jõudnud kõrgesse ikka, seda nii ellujäänute, pealtnägijate kui ka kaasalööjate hulgas
3. Raske on leida tunnistajaid paljude aastate eest toime pandud kuritegude kohta, kuna ka kuriteopaigad olid salastamise tarvis valitud kaugetes ja kättesaamatutes kohtades
4. Poliitiline tahtmatus natside kohalike kaastöötajate leidmiseks ja kohtu alla andmiseks endistes kommunistlikes riikides
5. Poliitiline soovimatus holokaustile kaasaaitajate jälitamiseks mõnedes maades, kuhu nad rändasid ja kus nad varjupaiga leidsid.

Seetõttu leiab Simon Wiesenthali Keskus (SWK), et järgmistel aastatel tuleb teha erilisi jõupingutusi natslike sõjakurjategijate kohtu ette toomiseks.

Selleks, et eesmärki saavutada, käivitas SWK koos Miamis asuva ja Aryeh Rubini juhitava heategevusfondiga Targum Shlishi operatsiooni „Viimane võimalus“. Operatsiooni kavandas ja seda viib elu SWK Jeruusalemma osakonna direktor dr. Efraim Zuroff, eesmärgiks on leida võimalikult palju sõjakurjategijaid ja tunnistajaid ning lihtsustada holokausti täidesaatmise juures osalenute kohtu ette viimist.

2. Operatsiooni täideviimine

1. Sellega seoses teatas Simon Wiesenthali Keskus, et maksab 10 000 USA dollarit igale inimesele, kes annab natslikes sõjakuritegudes kahtlustatavate süüdimõistmiseni viivat teavet. See puudutab kõiki natsikurjategijaid, olenemata nende praegusest elukohast.
2. Lisaks pressikonverentsidele Vilniuses, Riias ja Tallinnas, kus operatsioon „Viimane võimalus“ välja kuulutati, avaldati info selle kohta meedias ja www.wiesenthal.com asuval netilehel
3. Info edastaja võib jääda anonüümseks, kui ta seda soovib
________________________________________________________________________