25-06-04 02:44  
  PRZEGLĄD MEDIÓW

 
 

KRÓTKO:
• Wbrew zapowiedziom, sejmowa Komisja ds. Służb Specjalnych nie zakończyła w czwartek analizowania sprawy b. wiceszefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk. Mieczysława Tarnowskiego. W czwartek komisja ma omawiać sprawę wypożyczenia z Instytutu Pamięci Narodowej "teczki" premiera Marka Belki. Serwis PAP 24.062004 r., „Generał gmatwa” Życie 25.06.2004 r.

• Nowe okoliczności sprawy Tarnowskiego ukazuje ściśle tajna korespondencja od Marka Dukaczewskiego. Pismo generała do komisji jest odpowiedzią na wątpliwości, które w zeszłym tygodniu zgłosili posłowie. Ustalili, że istnieje zapis mówiący o przerejestrowaniu Tarnowskiego w 1990 roku do innej księgi, prowadzonej przez służby wojskowe. Tej następnej księgi nie ma jednak w zasobach IPN. Może to świadczyć, że pułkownik współpracował z wojskiem już w III RP. Byłby to skandal. „Niejasne wyjaśnienia“ Rzeczpospolita 25.06.2004 r.

• Argumenty przeciwników akcji Centrum Wiesenthala są niezrozumiałe. Skąd w Polsce taka niechęć do ścigania nazistowskich zbrodniarzy? – pisze w „Gazecie Wyborczej” Efraim Zuroff. Swoiej argumenty odnosi również do IPN. - Od chwili powstania Instytutu Pamięci Narodowej pozostawaliśmy w Centrum Wiesenthala w ścisłym z nim kontakcie - pisze, docenialiśmy - także publicznie - godne szacunku dokonania tej instytucji. Zaufanie, jakie w niej pokładamy, skłoniło nas do uruchomienia tego programu w Polsce, gdzie dzięki IPN można dochodzić sprawiedliwości w kwestii nazistowskich zbrodni wojennych. Zarazem dobrze rozumiemy, że prawo nie pozwala IPN wszczynać niektórych niestandardowych czynności, takich np., jak OS, i właśnie dlatego pospieszyliśmy im z pomocą. Zuroff, artykuł swój kończy stwierdzeniem: Polacy woleliby oczywiście, żeby ich kraj był postrzegany jako jedyna w świecie ofiara nazistów, jednak nie jest to cała prawda - sprawą pierwszorzędnej wagi jest to, by dostrzec cały historyczny obraz. „Zbrodniarzy należy ścigać” Gazeta Wyborcza 25.06.2004 r.

• W dzisiejszym wydaniu również odpowiedz naczelnego „Gazety Wyborczej”. Adam Michnik pisze: Odpowiadam zwięźle: każdy obywatel, który posiada wiedzę o zbrodni ludobójstwa i zna nazwisko zbrodniarza, obowiązany jest powiadomić o tym organa wymiaru sprawiedliwości. Jeśli tę wiedzę zataja przez 60 lat, to dopuszcza się przestępstwa lub - przynajmniej - czynu głęboko niemoralnego. Akcja Centrum Wiesenthala może spowodować, że czyn przestępczy bądź niemoralny będzie wynagrodzony finansowo. Ten stan rzeczy uważam za moralnie wstrętny. „Donos to podłość” Gazeta Wyborcza 25.06.2004 r.

• Prezes ośrodka „Karta” Zbigniew Gluza na łamach „Przekroju” pisze o inicjatywie Centrum Wiesenthala m.in. IPN, który działa w skali ogólnopolskiej, mógłby coś w tej sprawie zrobić. Uzdrowić tęchorą pamięć w sposób, który nie odnosiłby się do niskich instynktów. Na miejscu IPN ogłosiłbym, ze jeśli ktoś nie chce, aby uznano, że zgłasza się dla pieniędzy, niech uda się do Instytutu, a ten zajmie się tym, bez pośredników w rodzaju Centrum. Gdyby była taka alternatywa, gdyby można porównać, ile osób zgłosiło się za pieniądze, a ile za darmo, można by ocenić kondycję moralną Polski. „Zwykłe draństwo” Przekrój nr 26/2004 r.

• W „Rzeczpospolitej” rozmowa z Janem Dworakiem, prezesem Telewizji Polskiej, o kanale tematycznym TVP Kultura, który zostanie uruchomiony jeszcze w tym roku. Dworak mówi m.in. o współpracy z IPN: W archiwach IPN zgromadzonych jest mnóstwo dokumentów, filmów, nagrań. Są w nich zapisane losy, niekiedy bardzo tragiczne. Możemy zrobić tyle, żeby opowiedzieć w telewizji o ludziach uwikłanych w historię. Nie chcemy, aby to był język gry politycznej, lecz język artystyczny. Możemy zaproponować różne formy - teatr faktu, film dokumentalny, reportaż o ludziach jeszcze żyjących. Ale mamy, dzięki IPN, świetny punkt wyjścia. Zamierzamy pomóc mu pod względem technicznym, ułatwić przeglądanie materiałów, ale jeśli coś z tego da się wykorzystać dla potrzeb telewizji publicznej - nie zmarnujemy takiej okazji. Rzeczpospolita 25.06.2004 r.

• W piątek 28. rocznica protestu robotników radomskich. Winnych represji i "ścieżek zdrowia" do tej pory nie udało się skazać. O bezprawne pozbawienie wolności połączone ze szczególnym udręczeniem 58 osób oskarżono w 1999 r. cztery osoby. W sierpniu 2002 r. sąd rejonowy dwóch oskarżonych uniewinnił, a wobec dwóch postępowanie umorzył ze względu na przedawnienie. Od stycznia sprawą zajmuje się radomska delegatura IPN. - W tym roku nie uda się zakończyć śledztwa - mówi prokurator Andrzej Martyniuk. Gazeta Wyborcza Radom 25.06.2004 r.

• W związku z wystawą zorganizowaną przez rzeszowski IPN pt. „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”, „Super Nowości” publikują relacje mieszkańców Podkarpacia, którzy ratowali Żydów w czasie wojny. „To był zwykły ludzki odruch” Super Nowości 25.06.2004 r.

• Odnaleziono nieznane polskie dokumenty o bydgoskiej Krwawej Niedzieli. Archiwalne meldunki leżały ponad pół wieku w Instytucie Polskim im. Sikorskiego w Londynie. - Odkrycie jest o tyle ważne, że to pierwsze dokumenty pochodzące dokładnie z 3 i 4 września 1939 roku, a nie późniejsze relacje, którymi dysponowaliśmy do tej pory. Nie mieliśmy dotąd takich dowodów na przeprowadzenie dywersji - wyjaśnia dr Chinciński z bydgoskiej delegatury IPN, który dokonał odkrycia. Gazeta Wyborcza – Bydgoszcz, „Melduję, ze niemieccy dywersanci” Exspress Bydgoski 24.06.2004 r.

• - Kiedy mnie, który ma dobre stosunki w świecie żydowskim, ktoś w Izraelu zadaje pytanie: „Czy Polacy wystarczająco dużo zrobili, żeby pomóc Żydom?”. Odpowiadam zawsze to samo i tak samo „nie, ale ja też nie zrobiłem wystarczająco dużo, bo dosyć zrobił tylko ten, co zginął pomagając bliźniemu” – mówi prof. Władysław Bartoszewski w wywiadzie dla rzeszowskich „Super Nowości” pt. „Trzeba mówić o sprawiedliwych” 18/20.06.2004 r.

• Węgry zwrócą się do unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu z zapytaniem, czy obowiązujący w tym kraju zakaz publicznego eksponowania komunistycznej czerwonej gwiazdy jest zgodny z prawem UE - podała w czwartek węgierska agencja MTI. Serwis PAP 25.06.2004 r.

• W prasie regionalnej relacje w pogrzebu płk. Kuklińskiego. Kurier Szczeciński, Głos Koszaliński, Nowa Trybuna Opolska, dziennik Bałtycki, Echo Dnia, Kurier Poranny, Trybuna Sląska, dziennik Zachodni, Express Ilustrowany, gazeta Krakowska, dziennik Polski 21.06.2004 r.

URL: http://www.ipn.gov.pl/wp_przeglad_250604.html