April 13, 2013 wiadomosci.onet.pl
Ocena "B" dla Niemiec za ściganie zbrodni hitlerowskich od Centrum Wiesenthala
Barbara Cöllen

Doroczny raport Centrum im. Szymona Wiesenthala dotyczy w pierwszej kolejności aktów antysemityzmu w 36 krajach. W 2012 odnotowano 273 ataki na ludność żydowską, w tym 50 z bronią.

Raport wskazuje na 190 przypadków profanacji synagog, cmentarzy i miejsc upamiętniających ofiary Holocaustu. W sumie w ub. roku było 686 ataków o podłożu antysemickim, co oznacza wzrost o 30 proc. w stosunku do 2011 roku (526).

Incydenty te miały miejsce w krajach, gdzie żyją duże skupiska ludności żydowskiej, takich jak Francja, USA, Wielka Brytania, Kanada i Australia. Francja przoduje na liście ataków antysemickich (200). Zaraz za Francją uplasowało się USA.

Przyczyny wzrostu antysemityzmu w ocenie autorów raportu

Autorzy raportu wskazują na trzy powody wzrostu ataków antysemickich. W ich opinii, zbrojny atak islamistów na uczniów i nauczycieli szkoły żydowskiej w Tuluzie "przełamał barierę psychologiczną wśród antysemitów".

Ponadto, w następstwie kryzysu gospodarczego, w takich krajach jak Węgry, Grecja czy Ukraina, zdobyły wpływy partie skrajnie prawicowe, które publicznie podburzają przeciwko ludności żydowskiej. Także zaostrzenie konfliktu w Strefie Gazy w listopadzie ub. roku wpłynęło, w ocenie autorów raportu, na wzrost ataków na Żydów i instytucje żydowskie..

USA najskuteczniejsze w ściganiu zbrodni hitlerowskich

Najlepszą ocenę "A" za skuteczność ścigania zbrodniarzy hitlerowskich otrzymały w tegorocznym raporcie Centrum im. Szymona Wiesenthala Stany Zjednoczone. Najbardziej nieskuteczne w ściganiu zbrodniarzy są Australia, Austria, Estonia, Litwa, Łotwa i Ukraina.

Francji także przyznano najniższą ocenę 'F". Autorzy raportu wskazują na "brak politycznej woli" w tych krajach do prowadzenia śledztw dotyczących zbrodni nazistowskich.

Za największy sukces Centrum im. Szymona Wiesenthala uznało ujęcie w 2012 "jednego z najbardziej poszukiwanych zbrodniarzy nazistowskich" Laszlo Csatary. 97-letniemu Węgrowi, który był szefem policji w słowackich Koszycach należących wtedy do Węgier, zarzuca się m.in. udział w deportacji ok. 16 tys. Żydów do KL Auschwitz.

Dobra ocena za ściganie zbrodniarzy nazistowskich dla Niemiec

Niemcy otrzymały za skuteczność ścigania zbrodniarzy hitlerowskich ocenę "B".

Autorzy raportu Centrum im. Wiesentala wskazują na 99 wyroków i 89 śledztw wszczętych na świecie w sprawach udziału w zbrodniach nazistowskich na przestrzeni ostatnich 12 lat. "Liczby te podważają powszechnie panujące w niektórych krajach opinię, że za późno jest na pociąganie do odpowiedzialności zbrodniarzy wojennych ze względu na ich wiek", czytamy w raporcie. "Sukcesy, jakie odnoszą specjalizujący się w tym śledczy w USA, we Włoszech i w Niemczech, powinny stać się zachętą dla innych", uważa Centrum im. Szymona Wiesenthala.

wiadomosci.onet.pl