הדו”ח השנתי של מרכז שמעון ויזנטל לשנים 2019-2018 מציין הצלחות מפתיעות במאמצים להעמיד לדין פושעים נאצים בגרמניה, ארצות הברית, וקנדה

ירושלים-לקראת יום הזכרון הבינלאומי לשואה שיצויין ברחבי העולם ב-27 בינואר, מרכז שמעון ויזנטל היום פרסם את נתוני הדו"ח השנתי ה-18 שלו על "חקירה והעמדה לדין ברחבי העולם של פושעים נאצים"…

0 Comments

Oy Canada!

If one compares the biographic profile of the Nazi war criminals who emigrated to Canada with those who entered the US, their wartime service was virtually the same. Only time…

0 Comments