Oy Canada!

If one compares the biographic profile of the Nazi war criminals who emigrated to Canada with those who entered the US, their wartime service was virtually the same. Only time…

0 Comments

מרכז ויזנטל מברך על הגשת כתב אישום נגד הפושע הנאצי ההונגרי לאזלו צ’טארי בגין פשעיו

ירושלים – מרכז שמעון ויזנטל קיבל בברכה את הגשת כתב-האישום היום נגד מפקד המשטרה הבכיר ומפקד הגטו בקושיצה (היום סלובקיה, במלחמת העולם השנייה תחת כיבוש הונגריה) לאזלו צ'טארי בבודאפשט הבוקר.…

0 Comments

הדו”ח השנתי של מרכז שמעון ויזנטל מצביע על חשיבות התקדים בהרשעת דמיאניוק המאפשר העמדה לדין בגרמניה של פושעי מלחמה נאצים נוספים; שלושה שמות חדשים ברשימה המעודכנת של “המבוקשים ביותר”

ברלין – מרכז שמעון ויזנטל השיק היום את "מבצע הזדמנות אחרונה II”, מיזם שיתמקד באנשים ששרתו במחנות מוות נאצירושלים - מרכז שמעון ויזנטל חושף היום את ממצאיו העיקריים של הדו"ח…

0 Comments