הדו”ח השנתי של מרכז שמעון ויזנטל לשנים 2019-2018 מציין הצלחות מפתיעות במאמצים להעמיד לדין פושעים נאצים בגרמניה, ארצות הברית, וקנדה

ירושלים-לקראת יום הזכרון הבינלאומי לשואה שיצויין ברחבי העולם ב-27 בינואר, מרכז שמעון ויזנטל היום פרסם את נתוני הדו"ח השנתי ה-18 שלו על "חקירה והעמדה לדין ברחבי העולם של פושעים נאצים"…

0 Comments